Wie personeel aanwerft, moet zijn werknemers een loon uitbetalen. Bovenop dat bedrag moet de werkgever nog 24,77% extra ophoesten Dat bedrag gaat naar de RSZ en dient voor de financiering van de kassen voor werkloosheid, pensioen, ziekte, invaliditeit, beroepsziekten, kinderbijslag en jaarlijkse vakantie. De 'kleine' werkgever krijgt een vermindering op die sociale bijdragen. Het bedrag ervan werd in oktober vorig jaar opgetrokken, maar pas nu gepubliceerd. Een werkgever die een eerste werknemer aanneemt, krijgt gedurende vijf kwartalen een vermindering van de sociale bijdragen van 1500 euro per kwartaal, daarna vier kwartalen een vermindering van 1000 euro en ten slotte vier kwartalen een vermindering van 400 euro. Voor de aanwerving van een tweede werknemer bedraagt de vermindering 1000 euro gedurende vijf kwartalen en 400 euro gedurende acht kwartalen. Voor een derde aanwerving bedraagt het voordeel 1000 euro gedurende vijf kwartalen en 400 euro gedurende vier kwartalen. De verminderingen kunnen worden opgenomen in de eerste twintig kwartalen na de aanwerving. De bedragen gelden voor aanwervingen sinds 1 oktober 2012. Voor aanwervingen voor die datum gelden lagere bedragen. (Belga)

Wie personeel aanwerft, moet zijn werknemers een loon uitbetalen. Bovenop dat bedrag moet de werkgever nog 24,77% extra ophoesten Dat bedrag gaat naar de RSZ en dient voor de financiering van de kassen voor werkloosheid, pensioen, ziekte, invaliditeit, beroepsziekten, kinderbijslag en jaarlijkse vakantie. De 'kleine' werkgever krijgt een vermindering op die sociale bijdragen. Het bedrag ervan werd in oktober vorig jaar opgetrokken, maar pas nu gepubliceerd. Een werkgever die een eerste werknemer aanneemt, krijgt gedurende vijf kwartalen een vermindering van de sociale bijdragen van 1500 euro per kwartaal, daarna vier kwartalen een vermindering van 1000 euro en ten slotte vier kwartalen een vermindering van 400 euro. Voor de aanwerving van een tweede werknemer bedraagt de vermindering 1000 euro gedurende vijf kwartalen en 400 euro gedurende acht kwartalen. Voor een derde aanwerving bedraagt het voordeel 1000 euro gedurende vijf kwartalen en 400 euro gedurende vier kwartalen. De verminderingen kunnen worden opgenomen in de eerste twintig kwartalen na de aanwerving. De bedragen gelden voor aanwervingen sinds 1 oktober 2012. Voor aanwervingen voor die datum gelden lagere bedragen. (Belga)