Belangrijk is alvast dat u de buitenlandse studie aanmeldt bij het ziekenfonds. Dan bent u ingedekt voor het geval uw zoon of dochter ter plaatse bijstand van een arts of een kliniek nodig heeft. Studeert uw zoon of dochter in de Europese Economische Ruimte - dit zijn alle landen van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland - dan kunt u genieten van een (gedeeltelijke) terugbetaling van medische onkosten door het voorleggen van de Europese ziekteverzekeringskaart. Die kaart dient u voor het vertrek naar het buitenland aan te vragen bij het ziekenfonds. De terugbetaling gebeurt volgens de modaliteiten die gelden in het land van verblijf. Hieraan gekoppeld kunt u ook een reisbijstandsverzekering afsluiten. Die laat u toe een eventuele repatriëring te regelen. De verzekeringsfederatie Assuralia wijst erop dat de gespecialiseerde maatschappijen specifieke formules van reisbijstand hebben voor studenten die in het buitenland studeren. Voor het overige blijven de klassieke verzekeringen van toepassing. Zo geldt de familiale polis ook voor schade die men eventueel in het buitenland aan derden berokkent. Voor de studentenkamer in het buitenland moet men zich minder zorgen maken. Die is doorgaans mee verzekerd in de woningpolis van het ouderlijke huis, toch indien de studentenkamer in de Europese Unie is gelegen. Voor alle zekerheid doet u niettemin best toch even navraag bij uw verzekeraar. (Belga)

Belangrijk is alvast dat u de buitenlandse studie aanmeldt bij het ziekenfonds. Dan bent u ingedekt voor het geval uw zoon of dochter ter plaatse bijstand van een arts of een kliniek nodig heeft. Studeert uw zoon of dochter in de Europese Economische Ruimte - dit zijn alle landen van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland - dan kunt u genieten van een (gedeeltelijke) terugbetaling van medische onkosten door het voorleggen van de Europese ziekteverzekeringskaart. Die kaart dient u voor het vertrek naar het buitenland aan te vragen bij het ziekenfonds. De terugbetaling gebeurt volgens de modaliteiten die gelden in het land van verblijf. Hieraan gekoppeld kunt u ook een reisbijstandsverzekering afsluiten. Die laat u toe een eventuele repatriëring te regelen. De verzekeringsfederatie Assuralia wijst erop dat de gespecialiseerde maatschappijen specifieke formules van reisbijstand hebben voor studenten die in het buitenland studeren. Voor het overige blijven de klassieke verzekeringen van toepassing. Zo geldt de familiale polis ook voor schade die men eventueel in het buitenland aan derden berokkent. Voor de studentenkamer in het buitenland moet men zich minder zorgen maken. Die is doorgaans mee verzekerd in de woningpolis van het ouderlijke huis, toch indien de studentenkamer in de Europese Unie is gelegen. Voor alle zekerheid doet u niettemin best toch even navraag bij uw verzekeraar. (Belga)