Het nieuwe wetboek past in het beleid dat het economisch recht wil moderniseren en de versplinterde regelgeving wil eenmaken. Het Wetboek wil het wettelijk kader harmoniseren en vereenvoudigen. Daarnaast wil het zorgen voor een betere samenhang van de regelgeving door een logische indeling, eenduidige definities en eenvormige controle- en handhavingsmechanismes. Verouderde teksten worden afgeschaft of aangepast aan de noden van de praktijk. Het Wetboek van economisch recht bestaat uit 18 boeken die elk over een specifieke materie handelen. Tegelijk bevat het enkele belangrijke aanpassingen. Zo komt er ruimere consumentenbescherming. Webshops en huis-aan-huisverkopers moeten de consument meer precontractuele informatie geven. Ook de regels voor de herroeping van de overeenkomst zijn uitgebreid in het voordeel van de consument. Daarnaast moeten ook de vrije beroepen de regels over marktpraktijken volgen. Er komt bovendien een ombudsdienst voor de consument samengesteld uit de al bestaande sectorale bemiddelaars (zoals telecom, treinvervoer, energie, ...) en erkende commissies voor het regelen van consumentengeschillen. De Economische inspectie gaat efficiënter te werk bij de opsporing van overtredingen, vernieuwde sanctievormen (zoals sluiten van ondernemingen, beroepsverbod voor personen) en nieuwe sancties, gaande van lichte geldboetes van 156 euro tot zware gevangenisstraffen van 5 jaar). Ook de wet op de auteursrechten wordt gewijzigd. Het administratieve beheer van de auteursrechten wordt verbeterd en vereenvoudigd, wat de juridische zekerheid vergroot. De controle op de naleving van de wet wordt versterkt. Het nieuwe wetboek heeft zelfs een eigen hashtag op Twitter: #ecorecht14 (Belga)

Het nieuwe wetboek past in het beleid dat het economisch recht wil moderniseren en de versplinterde regelgeving wil eenmaken. Het Wetboek wil het wettelijk kader harmoniseren en vereenvoudigen. Daarnaast wil het zorgen voor een betere samenhang van de regelgeving door een logische indeling, eenduidige definities en eenvormige controle- en handhavingsmechanismes. Verouderde teksten worden afgeschaft of aangepast aan de noden van de praktijk. Het Wetboek van economisch recht bestaat uit 18 boeken die elk over een specifieke materie handelen. Tegelijk bevat het enkele belangrijke aanpassingen. Zo komt er ruimere consumentenbescherming. Webshops en huis-aan-huisverkopers moeten de consument meer precontractuele informatie geven. Ook de regels voor de herroeping van de overeenkomst zijn uitgebreid in het voordeel van de consument. Daarnaast moeten ook de vrije beroepen de regels over marktpraktijken volgen. Er komt bovendien een ombudsdienst voor de consument samengesteld uit de al bestaande sectorale bemiddelaars (zoals telecom, treinvervoer, energie, ...) en erkende commissies voor het regelen van consumentengeschillen. De Economische inspectie gaat efficiënter te werk bij de opsporing van overtredingen, vernieuwde sanctievormen (zoals sluiten van ondernemingen, beroepsverbod voor personen) en nieuwe sancties, gaande van lichte geldboetes van 156 euro tot zware gevangenisstraffen van 5 jaar). Ook de wet op de auteursrechten wordt gewijzigd. Het administratieve beheer van de auteursrechten wordt verbeterd en vereenvoudigd, wat de juridische zekerheid vergroot. De controle op de naleving van de wet wordt versterkt. Het nieuwe wetboek heeft zelfs een eigen hashtag op Twitter: #ecorecht14 (Belga)