Als een werkgever aan zijn werknemer een pc (desktop of laptop) gratis of tegen een voordelig tarief ter beschikking stelt en deze apparatuur ook privé laat gebruiken, dan geniet die van een voordeel in natura. En dat wordt gelijkgesteld met loon. Bijgevolg moeten er bijdragen voor de sociale zekerheid en belastingen op worden betaald. Het privégebruik van een ter beschikking gestelde pc (en dus ook tablet) wordt forfaitair geraamd op 180 euro op jaarbasis of 15 euro per maand. Voor een gsm en smartphone is dat 150 euro per jaar of 12,5 euro per maand. En voor een gratis aansluiting op het internet 60 euro per jaar of 5 euro per maand. Vaak worden telefoon, internet en digitale tv ook als pakket ter beschikking gesteld. Daarbij is de waarde van de afzonderlijke producten niet meer af te zonderen. Nochtans is dat nodig als de werkgever bijvoorbeeld enkel de internetkosten voor zijn rekening wenst te nemen. In antwoord op een parlementaire vraag van Stefaan Vercamer (CD&V) verklaarde minister Onkelinx dat deze problematiek nog door de administratie wordt bestudeerd. (Belga)

Als een werkgever aan zijn werknemer een pc (desktop of laptop) gratis of tegen een voordelig tarief ter beschikking stelt en deze apparatuur ook privé laat gebruiken, dan geniet die van een voordeel in natura. En dat wordt gelijkgesteld met loon. Bijgevolg moeten er bijdragen voor de sociale zekerheid en belastingen op worden betaald. Het privégebruik van een ter beschikking gestelde pc (en dus ook tablet) wordt forfaitair geraamd op 180 euro op jaarbasis of 15 euro per maand. Voor een gsm en smartphone is dat 150 euro per jaar of 12,5 euro per maand. En voor een gratis aansluiting op het internet 60 euro per jaar of 5 euro per maand. Vaak worden telefoon, internet en digitale tv ook als pakket ter beschikking gesteld. Daarbij is de waarde van de afzonderlijke producten niet meer af te zonderen. Nochtans is dat nodig als de werkgever bijvoorbeeld enkel de internetkosten voor zijn rekening wenst te nemen. In antwoord op een parlementaire vraag van Stefaan Vercamer (CD&V) verklaarde minister Onkelinx dat deze problematiek nog door de administratie wordt bestudeerd. (Belga)