De meeste koppels zijn getrouwd zonder huwelijkscontract en vallen daardoor automatisch onder het zogenoemde wettelijk stelsel. Dat betekent dat alles wat de huwelijkspartners voor hun huwelijk bezaten en wat ze hebben geërfd of geschonken hebben gekregen tijdens hun huwelijk, onder hun eigen vermogen valt. De rest valt in hun gemeenschappelijke vermogen.
...