Volgens Standard & Poor's (S&P) bestaat de kans dat de trojka - de Europese Commissie, het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank (ECB) - niet over de brug komen met de volgende schijf noodhulp aan Griekenland, als de Griekse partijen die gekant zijn tegen het Europese reddingsplan de verkiezingen van 17 juni winnen en hun dreigementen uitvoeren. Als het zover komt, gaat Griekenland failliet op 20 augustus, wanneer het 3,1 miljard euro moet terugbetalen aan de ECB en andere Europese centrale banken.

Als Griekenland dan in de eurozone wil blijven, zou de regering haar begroting van de ene dag op de andere in evenwicht moeten brengen, omdat ze geen geldschieters meer heeft om haar tekort terug te dringen. Dat lijkt bijna onmogelijk, te meer omdat de spanningen in het land dan nog hoger zouden oplopen. Er zou onder meer een massale kapitaalvlucht op gang komen.

S&P verwacht niet dat de andere Europese landen Griekenland uit de euro zetten. Het land zou wel uit eigen beweging kunnen terugkeren naar de drachme om zijn tekorten te financieren. Het dreigt dan te worden meegesleurd in een inflatiespiraal door de toename van de geldhoeveelheid en de kosten van de import. De Grieken moeten 40 procent van hun voedingsmiddelen en al hun olie en gas invoeren. Hun commerciële partners zullen wellicht wantrouwig staan tegenover de nieuwe drachme, die sterk in waarde kan dalen. Dat zou tot gevolg hebben dat ze de prijzen van de ingevoerde producten optrekken. De concurrentiepositie van Griekenland zou wel verbeteren door de waardevermindering van de drachme, maar veel te weinig om een nieuwe dynamiek te geven aan de economie, volgens S&P.

S&P is voorzichtig over de weerslag die een 'Grexit' kan hebben op de andere Zuid-Europese landen in de eurozone. Als het zover komt, kan dat wel een stimulans zijn voor die landen om nog meer hervormingen door te voeren. De andere eurolanden zullen zich soepeler opstellen, om een verdere uitbreiding van de crisis te voorkomen.

Cédric Boitte AccioZ.be

Volgens Standard & Poor's (S&P) bestaat de kans dat de trojka - de Europese Commissie, het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank (ECB) - niet over de brug komen met de volgende schijf noodhulp aan Griekenland, als de Griekse partijen die gekant zijn tegen het Europese reddingsplan de verkiezingen van 17 juni winnen en hun dreigementen uitvoeren. Als het zover komt, gaat Griekenland failliet op 20 augustus, wanneer het 3,1 miljard euro moet terugbetalen aan de ECB en andere Europese centrale banken. Als Griekenland dan in de eurozone wil blijven, zou de regering haar begroting van de ene dag op de andere in evenwicht moeten brengen, omdat ze geen geldschieters meer heeft om haar tekort terug te dringen. Dat lijkt bijna onmogelijk, te meer omdat de spanningen in het land dan nog hoger zouden oplopen. Er zou onder meer een massale kapitaalvlucht op gang komen. S&P verwacht niet dat de andere Europese landen Griekenland uit de euro zetten. Het land zou wel uit eigen beweging kunnen terugkeren naar de drachme om zijn tekorten te financieren. Het dreigt dan te worden meegesleurd in een inflatiespiraal door de toename van de geldhoeveelheid en de kosten van de import. De Grieken moeten 40 procent van hun voedingsmiddelen en al hun olie en gas invoeren. Hun commerciële partners zullen wellicht wantrouwig staan tegenover de nieuwe drachme, die sterk in waarde kan dalen. Dat zou tot gevolg hebben dat ze de prijzen van de ingevoerde producten optrekken. De concurrentiepositie van Griekenland zou wel verbeteren door de waardevermindering van de drachme, maar veel te weinig om een nieuwe dynamiek te geven aan de economie, volgens S&P. S&P is voorzichtig over de weerslag die een 'Grexit' kan hebben op de andere Zuid-Europese landen in de eurozone. Als het zover komt, kan dat wel een stimulans zijn voor die landen om nog meer hervormingen door te voeren. De andere eurolanden zullen zich soepeler opstellen, om een verdere uitbreiding van de crisis te voorkomen. Cédric Boitte AccioZ.be