De familiale verzekering is een heel nuttige verzekering. Deze verzekering zorgt er immers voor dat de schade die u door een fout toebrengt aan iemand anders - de zogenaamde derde - zal terugbetaald worden.

Een belangrijke voorwaarde is wel dat de schade veroorzaakt wordt buiten een contractuele verhouding. Als u bijvoorbeeld schade toebrengt aan geleende of gehuurde voorwerpen en er dus sprake is van een contract, denk bijvoorbeeld aan schade toegebracht aan een gehuurd vakantieverblijf, dan is deze niet verzekerd in de familiale verzekering. Bij sommige verzekeraars is het wel mogelijk om de familiale verzekering uit te breiden met een aantal bijkomende waarborgen. Op die manier zijn eveneens de materiële schade die u toebrengt aan gehuurde en geleende voorwerpen verzekerd.

Deze uitbreiding van de familiale verzekering brengt wel een kleine meerpremie met zich mee (+/- 20 euro per jaar).

Johan Steenackers

De familiale verzekering is een heel nuttige verzekering. Deze verzekering zorgt er immers voor dat de schade die u door een fout toebrengt aan iemand anders - de zogenaamde derde - zal terugbetaald worden. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de schade veroorzaakt wordt buiten een contractuele verhouding. Als u bijvoorbeeld schade toebrengt aan geleende of gehuurde voorwerpen en er dus sprake is van een contract, denk bijvoorbeeld aan schade toegebracht aan een gehuurd vakantieverblijf, dan is deze niet verzekerd in de familiale verzekering. Bij sommige verzekeraars is het wel mogelijk om de familiale verzekering uit te breiden met een aantal bijkomende waarborgen. Op die manier zijn eveneens de materiële schade die u toebrengt aan gehuurde en geleende voorwerpen verzekerd. Deze uitbreiding van de familiale verzekering brengt wel een kleine meerpremie met zich mee (+/- 20 euro per jaar).Johan Steenackers