Wie aast op een dergelijke bijverdienste moet soms naar een duur nummer bellen, waarbij men ontzettend lang aan het lijntje wordt gehouden met nutteloze informatie of met een lange inschrijvingsprocedure. Eens het eerste gesprek afgelopen is, wordt men nadien echter nooit meer terug gecontacteerd. De kosten zijn intussen al snel opgelopen tot enkele tientallen euro. De werkzoekende blijft dus achter met een financiële kater, aldus Economische Zaken. Prijzen voor telefoon- en sms-diensten kunnen immers erg verschillen. Het is dus aan te raden goed te kijken welke prijs u zult moeten betalen als u telefoneert of sms't naar onbekende nummers, heet het. Soms belt u immers naar nummers waarbij een deel van de kosten van het telefoongesprek worden doorgestort naar de opgeroepen persoon, die er dus belang bij heeft dat u lang aan het lijntje wordt gehouden. Wie toch het slachtoffer is van consumentenbedrog kan klacht indienen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB)van de FOD Economie (NG III, 3e verdieping, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel, Tel 02-277 54 84). Bij een oplichting via het internet, kan dat doen bij de politie via www.e-cops.be. (Belga)

Wie aast op een dergelijke bijverdienste moet soms naar een duur nummer bellen, waarbij men ontzettend lang aan het lijntje wordt gehouden met nutteloze informatie of met een lange inschrijvingsprocedure. Eens het eerste gesprek afgelopen is, wordt men nadien echter nooit meer terug gecontacteerd. De kosten zijn intussen al snel opgelopen tot enkele tientallen euro. De werkzoekende blijft dus achter met een financiële kater, aldus Economische Zaken. Prijzen voor telefoon- en sms-diensten kunnen immers erg verschillen. Het is dus aan te raden goed te kijken welke prijs u zult moeten betalen als u telefoneert of sms't naar onbekende nummers, heet het. Soms belt u immers naar nummers waarbij een deel van de kosten van het telefoongesprek worden doorgestort naar de opgeroepen persoon, die er dus belang bij heeft dat u lang aan het lijntje wordt gehouden. Wie toch het slachtoffer is van consumentenbedrog kan klacht indienen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB)van de FOD Economie (NG III, 3e verdieping, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel, Tel 02-277 54 84). Bij een oplichting via het internet, kan dat doen bij de politie via www.e-cops.be. (Belga)