Bij werknemers wordt de lengte van de vakantie mee bepaald volgens het aantal dagen dat iemand het jaar voordien heeft gewerkt. Wie toen voltijds aan de slag was, heeft dit jaar recht op een volledige vakantie. Wie slechts deeltijds werkte of een deel van het jaar inactief was, krijgt slechts een deel van de vakantiedagen en vakantiegeld. Voor de berekening van de vakantiedagen en het vakantiegeld worden een aantal periodes gelijkgesteld met gewerkte dagen. Dat geldt bijvoorbeeld voor ziektedagen. Wie enkele dagen ziek is geweest, boet daardoor niet in aan vakantiedagen of vakantiegeld. Voortaan geldt die gelijkstelling ook voor perioden van economische werkloosheid bij bedienden, een mogelijkheid die pas in 2009 werd ingevoerd. Voorts ook voor wie aanvullende dagen Europese vakantie neemt. Het gaat om mensen die vorig jaar deeltijds werkten en nu voltijds. In principe hebben ze geen recht op een volledige vakantie, maar een Europese regeling stelt dat ze toch eenzelfde vakantieperiode mogen nemen als wie vorig jaar voltijds werkte. Die extra dagen worden wel verrekend op hun vakantiegeld, voor de berekening van het aantal vakantiedagen van volgend jaar is er geen effect. Ten slotte worden ook borstvoedingspauzes voortaan gelijkgesteld met gewerkte tijd voor de berekening van de vakanties. (Belga)

Bij werknemers wordt de lengte van de vakantie mee bepaald volgens het aantal dagen dat iemand het jaar voordien heeft gewerkt. Wie toen voltijds aan de slag was, heeft dit jaar recht op een volledige vakantie. Wie slechts deeltijds werkte of een deel van het jaar inactief was, krijgt slechts een deel van de vakantiedagen en vakantiegeld. Voor de berekening van de vakantiedagen en het vakantiegeld worden een aantal periodes gelijkgesteld met gewerkte dagen. Dat geldt bijvoorbeeld voor ziektedagen. Wie enkele dagen ziek is geweest, boet daardoor niet in aan vakantiedagen of vakantiegeld. Voortaan geldt die gelijkstelling ook voor perioden van economische werkloosheid bij bedienden, een mogelijkheid die pas in 2009 werd ingevoerd. Voorts ook voor wie aanvullende dagen Europese vakantie neemt. Het gaat om mensen die vorig jaar deeltijds werkten en nu voltijds. In principe hebben ze geen recht op een volledige vakantie, maar een Europese regeling stelt dat ze toch eenzelfde vakantieperiode mogen nemen als wie vorig jaar voltijds werkte. Die extra dagen worden wel verrekend op hun vakantiegeld, voor de berekening van het aantal vakantiedagen van volgend jaar is er geen effect. Ten slotte worden ook borstvoedingspauzes voortaan gelijkgesteld met gewerkte tijd voor de berekening van de vakanties. (Belga)