Het voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde bbp is, naar volume, toegenomen met 0,4 % ten opzichte van het voorgaande kwartaal, volgens het INR. Op jaarbasis vertoont het bbp een groeiversnelling, namelijk 1,2 % tegen 0,8 % in het vierde kwartaal van 2013. Ten opzichte van het voorgaande kwartaal steeg de toegevoegde waarde met 0,5 % in de industrie, met 2,2% in de bouw en met 0,2 % in de diensten. De groei werd door de binnenlandse bestedingen ondersteund: zij namen toe met 0,6 %, voornamelijk ingevolge de bijdrage van de investeringen. De toename van de bestedingen doet zich zowel voor bij de huishoudens, die meer gingen consumeren (0,4 %) en meer investeerden in woningen (0,3 %), als bij de ondernemingen, waarvan de bruto-investeringen in vaste activa met 2,2 % zijn toegenomen, en bij de overheid, waarvan de consumptieve bestedingen met 0,1 % en de investeringen met 4,5 % zijn gestegen. De netto-uitvoer van goederen en diensten droeg dan weer licht negatief bij aan de bbp-verandering (-0,2 procentpunt), omdat de uitvoer ietwat meer is gedaald (-1,5 %) dan de invoer (-1,3 %). De werkgelegenheid blijft zo goed als stabiel: in het eerste kwartaal van 2014 zou de binnenlandse werkgelegenheid volgens het INR licht gestegen zijn (0,1 %) ten opzichte van het voorgaande trimester, en ook op jaarbasis zou zij groeien met 0,1 %. (Belga)

Het voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde bbp is, naar volume, toegenomen met 0,4 % ten opzichte van het voorgaande kwartaal, volgens het INR. Op jaarbasis vertoont het bbp een groeiversnelling, namelijk 1,2 % tegen 0,8 % in het vierde kwartaal van 2013. Ten opzichte van het voorgaande kwartaal steeg de toegevoegde waarde met 0,5 % in de industrie, met 2,2% in de bouw en met 0,2 % in de diensten. De groei werd door de binnenlandse bestedingen ondersteund: zij namen toe met 0,6 %, voornamelijk ingevolge de bijdrage van de investeringen. De toename van de bestedingen doet zich zowel voor bij de huishoudens, die meer gingen consumeren (0,4 %) en meer investeerden in woningen (0,3 %), als bij de ondernemingen, waarvan de bruto-investeringen in vaste activa met 2,2 % zijn toegenomen, en bij de overheid, waarvan de consumptieve bestedingen met 0,1 % en de investeringen met 4,5 % zijn gestegen. De netto-uitvoer van goederen en diensten droeg dan weer licht negatief bij aan de bbp-verandering (-0,2 procentpunt), omdat de uitvoer ietwat meer is gedaald (-1,5 %) dan de invoer (-1,3 %). De werkgelegenheid blijft zo goed als stabiel: in het eerste kwartaal van 2014 zou de binnenlandse werkgelegenheid volgens het INR licht gestegen zijn (0,1 %) ten opzichte van het voorgaande trimester, en ook op jaarbasis zou zij groeien met 0,1 %. (Belga)