Volgens de flashraming van het bruto binnenlands product (bbp) naar volume en gezuiverd voor seizoen- en kalenderinvloeden vertoonde de economische activiteit in het eerste kwartaal van 2014 een groei van 0,4% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Het bbp stijgt met 1,2% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2013. In het laatste kwartaal van vorig jaar was er al een toename met 0,3% tegenover het voorgaande kwartaal. Ten opzichte van het overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar is het bbp gestegen met 0,8%, tegen 0,4% in het derde kwartaal. Enkele sectoren leveren de sterkste bijdrage aan die groei. Tegenover het voorgaande kwartaal steeg de toegevoegde waarde in de bouwnijverheid (0,8 %), in de industrie (0,6%) en in de diensten (0,1%), wat de totale toegevoegde waarde doet stijgen met 0,3%. De consumptie-uitgaven van de huishoudens stegen met 0,3% en ook de bedrijfsinvesteringen droegen, met een toename van 1,0%, bij tot de groei. De overheidsinvesteringen en de investering van de huishoudens in woongebouwen namen beiden toe met 0,4%, terwijl de overheidsconsumptie stabiel bleef. Zowel de uitvoer als de invoer van goederen en diensten zijn echter teruggelopen. Doordat de inkrimping van de invoer (-0,4%) iets sterker uitviel dan de uitvoerdaling (-0,2%), was de bijdrage van de netto-uitvoer van goederen en diensten tot de bbp groei nog licht positief (+0,1 procentpunt). De binnenlandse werkgelegenheid naar aantal stabiliseert zich ten opzichte van het voorgaande trimester, voornamelijk ten gevolge van de nulgroei op het niveau van de loontrekkenden. De werkgelegenheid van de zelfstandigen daarentegen gaat nog vooruit. Het arbeidsvolume van de loontrekkenden liet een stijging met 0,2% optekenen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. (Belga)

Volgens de flashraming van het bruto binnenlands product (bbp) naar volume en gezuiverd voor seizoen- en kalenderinvloeden vertoonde de economische activiteit in het eerste kwartaal van 2014 een groei van 0,4% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Het bbp stijgt met 1,2% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2013. In het laatste kwartaal van vorig jaar was er al een toename met 0,3% tegenover het voorgaande kwartaal. Ten opzichte van het overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar is het bbp gestegen met 0,8%, tegen 0,4% in het derde kwartaal. Enkele sectoren leveren de sterkste bijdrage aan die groei. Tegenover het voorgaande kwartaal steeg de toegevoegde waarde in de bouwnijverheid (0,8 %), in de industrie (0,6%) en in de diensten (0,1%), wat de totale toegevoegde waarde doet stijgen met 0,3%. De consumptie-uitgaven van de huishoudens stegen met 0,3% en ook de bedrijfsinvesteringen droegen, met een toename van 1,0%, bij tot de groei. De overheidsinvesteringen en de investering van de huishoudens in woongebouwen namen beiden toe met 0,4%, terwijl de overheidsconsumptie stabiel bleef. Zowel de uitvoer als de invoer van goederen en diensten zijn echter teruggelopen. Doordat de inkrimping van de invoer (-0,4%) iets sterker uitviel dan de uitvoerdaling (-0,2%), was de bijdrage van de netto-uitvoer van goederen en diensten tot de bbp groei nog licht positief (+0,1 procentpunt). De binnenlandse werkgelegenheid naar aantal stabiliseert zich ten opzichte van het voorgaande trimester, voornamelijk ten gevolge van de nulgroei op het niveau van de loontrekkenden. De werkgelegenheid van de zelfstandigen daarentegen gaat nog vooruit. Het arbeidsvolume van de loontrekkenden liet een stijging met 0,2% optekenen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. (Belga)