Volgens de FOD Werkgelegenheid, die bevoegd is voor deze materie, is het doorverkopen van de cheques aan derden immers illegaal. 'Werknemers die maaltijdcheques en/of ecocheques hebben ontvangen van hun werkgever mogen deze niet doorverkopen,' klinkt het formeel bij Joachim Smagghe van de FOD Werkgelegenheid. Zowel voor de maaltijd - als voor de ecocheques legt de wet vast voor welke aankopen zij mogen worden gebruikt. Voor de ecocheques zegt de wet bovendien nadrukkelijk dat zij niet tegen geld mogen worden omgeruild. De cheques hebben sowieso een persoonlijk karakter: "Zowel maaltijdcheques als ecocheques worden op naam van de werknemer afgeleverd, en kunnen bijgevolg enkel door deze persoon gebruikt worden,"zecht Smagghe. Wie zijn eco - of maaltijdcheques toch verder verkoopt, komt in het vizier van de sociale inspectie. "Zowel de inspecteurs en de adjunct-inspecteurs van de FOD Sociale Zekerheid, alsmede de inspecteurs en adjunct-inspecteurs van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zijn belast met het toezicht op de toepassing van de wetgeving terzake," aldus nog Smagghe. (Belga)

Volgens de FOD Werkgelegenheid, die bevoegd is voor deze materie, is het doorverkopen van de cheques aan derden immers illegaal. 'Werknemers die maaltijdcheques en/of ecocheques hebben ontvangen van hun werkgever mogen deze niet doorverkopen,' klinkt het formeel bij Joachim Smagghe van de FOD Werkgelegenheid. Zowel voor de maaltijd - als voor de ecocheques legt de wet vast voor welke aankopen zij mogen worden gebruikt. Voor de ecocheques zegt de wet bovendien nadrukkelijk dat zij niet tegen geld mogen worden omgeruild. De cheques hebben sowieso een persoonlijk karakter: "Zowel maaltijdcheques als ecocheques worden op naam van de werknemer afgeleverd, en kunnen bijgevolg enkel door deze persoon gebruikt worden,"zecht Smagghe. Wie zijn eco - of maaltijdcheques toch verder verkoopt, komt in het vizier van de sociale inspectie. "Zowel de inspecteurs en de adjunct-inspecteurs van de FOD Sociale Zekerheid, alsmede de inspecteurs en adjunct-inspecteurs van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zijn belast met het toezicht op de toepassing van de wetgeving terzake," aldus nog Smagghe. (Belga)