Zowel facturen naar bedrijven als naar burgers worden in ongeveer een derde van de gevallen elektronisch verstuurd, een sterke toename ten opzichte van de voorgaande jaren. Op een totaal van ongeveer een miljard facturen in 2013 wordt 33,44 % elektronisch naar de ondernemingen verstuurd tegen 15,61 % in 2011 en 22,52 % eind 2012: een verhoging met 114,22 % sinds eind 2011. Facturen naar burgers worden in 31,88 % van de gevallen elektronisch naar de burgers verstuurd en door hen ontvangen, tegen 12,63 % in 2011 en 18,5 % eind 2012, oftewel een verhoging met 152.41 % sinds eind 2011.De administratieve lasten daalden zo met € 620 miljoen eind 2013. Eind 2012 was dat 'slechts' € 344 miljoen, tegenover 172,2 miljoen eind 2011. Door het elektronisch versturen van een factuur van de ene onderneming naar een andere kan er tot € 9 bespaard worden per factuur, klinkt het in een persmededeling. De boekhouders zijn algemeen overtuigd van de komst van de e-factuur: 92 % zijn van mening dat het gebruik ervan in de komende jaren sterk zal groeien. 53,4% van de boekhouders gebruiken e-facturatie nu al voor (een deel van) hun facturatie. Voor Olivier Chastel is "deze balans verheugend, al blijft er nog veel werk aan de winkel. Er worden op geregelde tijdstippen vergaderingen met de vertegenwoordigers van verschillende sectoren georganiseerd om de implementatie van de elektronische facturatie bij te staan". De elektronische facturatie is een hoofdproject in het kader van de verlaging van de administratieve lasten. De dienst voor Administratieve Vereenvoudiging berekende dat de administratieve lasten door het vervangen van alle papieren facturen door elektronische facturen met € 3,37 miljard zouden verminderd kunnen worden. (Belga)

Zowel facturen naar bedrijven als naar burgers worden in ongeveer een derde van de gevallen elektronisch verstuurd, een sterke toename ten opzichte van de voorgaande jaren. Op een totaal van ongeveer een miljard facturen in 2013 wordt 33,44 % elektronisch naar de ondernemingen verstuurd tegen 15,61 % in 2011 en 22,52 % eind 2012: een verhoging met 114,22 % sinds eind 2011. Facturen naar burgers worden in 31,88 % van de gevallen elektronisch naar de burgers verstuurd en door hen ontvangen, tegen 12,63 % in 2011 en 18,5 % eind 2012, oftewel een verhoging met 152.41 % sinds eind 2011.De administratieve lasten daalden zo met € 620 miljoen eind 2013. Eind 2012 was dat 'slechts' € 344 miljoen, tegenover 172,2 miljoen eind 2011. Door het elektronisch versturen van een factuur van de ene onderneming naar een andere kan er tot € 9 bespaard worden per factuur, klinkt het in een persmededeling. De boekhouders zijn algemeen overtuigd van de komst van de e-factuur: 92 % zijn van mening dat het gebruik ervan in de komende jaren sterk zal groeien. 53,4% van de boekhouders gebruiken e-facturatie nu al voor (een deel van) hun facturatie. Voor Olivier Chastel is "deze balans verheugend, al blijft er nog veel werk aan de winkel. Er worden op geregelde tijdstippen vergaderingen met de vertegenwoordigers van verschillende sectoren georganiseerd om de implementatie van de elektronische facturatie bij te staan". De elektronische facturatie is een hoofdproject in het kader van de verlaging van de administratieve lasten. De dienst voor Administratieve Vereenvoudiging berekende dat de administratieve lasten door het vervangen van alle papieren facturen door elektronische facturen met € 3,37 miljard zouden verminderd kunnen worden. (Belga)