Vruchtgebruikers hebben recht op alle inkomsten van een eigendom. Dit betekent bijvoorbeeld dat ze een pand mogen bewonen zonder huur te betalen of bij verhuring het huurgeld kunnen ontvangen. Of nog: dat ze de intresten op een belegging mogen innen. De eigendom van het onroerend goed of kapitaal zelf blijft echter in handen van een blote eigenaar. Soms kan het interessant zijn dit vruchtgebruik af te kopen en zo de volledige eigendom te verwerven. Bij de berekening van die afkoop, wordt rekening gehouden met de waarde van het goed, met de leeftijd van de vruchtgebruiker (hoe langer hij of zij statistisch nog te leven heeft, hoe groter het voordeel) en met de rentevoet. Het probleem tot dusver was dat er een aantal berekeningsformules in omloop waren, wat tot onduidelijkheid en onvrede leidde. Om dat op te lossen, moet er een eenvormige regeling komen voor partijen die zelf niet voor een bepaalde oplossing kiezen. Daartoe moeten jaarlijks twee omzettingstabellen worden gepubliceerd: een voor mannen en een voor vrouwen. Statistisch gezien leven vrouwen immers langer zodat het vruchtgebruik voor hen een hogere waarde heeft. De nieuwe regeling treedt tien dagen na de publicatie van de omzettingstabellen in werking. Het is nog even wachten hierop. (Belga)

Vruchtgebruikers hebben recht op alle inkomsten van een eigendom. Dit betekent bijvoorbeeld dat ze een pand mogen bewonen zonder huur te betalen of bij verhuring het huurgeld kunnen ontvangen. Of nog: dat ze de intresten op een belegging mogen innen. De eigendom van het onroerend goed of kapitaal zelf blijft echter in handen van een blote eigenaar. Soms kan het interessant zijn dit vruchtgebruik af te kopen en zo de volledige eigendom te verwerven. Bij de berekening van die afkoop, wordt rekening gehouden met de waarde van het goed, met de leeftijd van de vruchtgebruiker (hoe langer hij of zij statistisch nog te leven heeft, hoe groter het voordeel) en met de rentevoet. Het probleem tot dusver was dat er een aantal berekeningsformules in omloop waren, wat tot onduidelijkheid en onvrede leidde. Om dat op te lossen, moet er een eenvormige regeling komen voor partijen die zelf niet voor een bepaalde oplossing kiezen. Daartoe moeten jaarlijks twee omzettingstabellen worden gepubliceerd: een voor mannen en een voor vrouwen. Statistisch gezien leven vrouwen immers langer zodat het vruchtgebruik voor hen een hogere waarde heeft. De nieuwe regeling treedt tien dagen na de publicatie van de omzettingstabellen in werking. Het is nog even wachten hierop. (Belga)