De koninklijke familie heeft de mogelijkheid om Belgen die het nodig hebben een centje toe te stoppen. Elke aanvraag wordt onderzocht door het sociaal secretariaat van koningin Paola. Dat poogt de steunvrager eerst naar de juiste instantie door te verwijzen. In het uiterste geval mag het zelf een beperkte steun geven. Het doet dat echter pas na contactname met het OCMW van de woonplaats van de betrokkene. De koningin kan voor haar steunoperaties putten uit de middelen van de vzw Hulpfonds van de Koningin. De potentiële begunstigden zijn mensen met financiële, woning- of sociale problemen. Het Hulpfonds van de Koningin is gevestigd in de Brederodestraat 16 in 1000 Brussel. Daarnaast is er het Hulpfonds van Koningin Fabiola. Het verleent zijn medewerking aan filantropische en sociale instellingen waarvoor de koningin bijzondere belangstelling betoont. Het gaat onder meer om initiatieven die ijveren voor betere levensomstandigheden voor de minstbedeelden. Sedert jaren geeft het ook regelmatig steun aan de begeleiding bij dyslexie en de strijd tegen de mensenhandel. Het fonds is gevestigd aan de Abelenlaan 2, 1020 Brussel. Ten slotte is er - nu nog - het Prinses Mathildefonds. Dat heeft aandacht voor de kwestsbaarheid van mensen. Elk jaar in december geeft het een prijs van 10.000 euro aan een bijzonder initiatief dat in België de positie versterkt van een specifieke doelgroep. Vorig jaar stond de prijs in het teken van de rol die vaders spelen in het leven van hun kinderen. Het secretariaat is gevestigd bij de Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21, 1000 Brussel. (Belga)

De koninklijke familie heeft de mogelijkheid om Belgen die het nodig hebben een centje toe te stoppen. Elke aanvraag wordt onderzocht door het sociaal secretariaat van koningin Paola. Dat poogt de steunvrager eerst naar de juiste instantie door te verwijzen. In het uiterste geval mag het zelf een beperkte steun geven. Het doet dat echter pas na contactname met het OCMW van de woonplaats van de betrokkene. De koningin kan voor haar steunoperaties putten uit de middelen van de vzw Hulpfonds van de Koningin. De potentiële begunstigden zijn mensen met financiële, woning- of sociale problemen. Het Hulpfonds van de Koningin is gevestigd in de Brederodestraat 16 in 1000 Brussel. Daarnaast is er het Hulpfonds van Koningin Fabiola. Het verleent zijn medewerking aan filantropische en sociale instellingen waarvoor de koningin bijzondere belangstelling betoont. Het gaat onder meer om initiatieven die ijveren voor betere levensomstandigheden voor de minstbedeelden. Sedert jaren geeft het ook regelmatig steun aan de begeleiding bij dyslexie en de strijd tegen de mensenhandel. Het fonds is gevestigd aan de Abelenlaan 2, 1020 Brussel. Ten slotte is er - nu nog - het Prinses Mathildefonds. Dat heeft aandacht voor de kwestsbaarheid van mensen. Elk jaar in december geeft het een prijs van 10.000 euro aan een bijzonder initiatief dat in België de positie versterkt van een specifieke doelgroep. Vorig jaar stond de prijs in het teken van de rol die vaders spelen in het leven van hun kinderen. Het secretariaat is gevestigd bij de Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21, 1000 Brussel. (Belga)