Met 1 mei hebben we de eerste feestdag al achter de rug. De volgende komt er volgende week donderdag aan met Onze-Lieve-Heer Hemelvaart. En de derde is op Pinkstermaandag 20 mei. Wie op deze dagen zou moeten werken, is nu vrijgesteld van arbeidsprestaties. Al is die vrijstelling relatief. Er geldt in een aantal sectoren immers een regeling zoals op zondagen. Wie normaal werkt op die dag, kan nu ook opgevorderd worden. Hij krijgt dan wel op een ander moment inhaalrust. Het loon dat voor deze dag moet worden betaald, is het loon dat normaal op die dag zou worden gegeven. Dus inclusief premies. Maar zonder premies voor een feestdag. Voor wie deeltijds werkt, is de situatie vaak iets complexer. Gaat het om iemand met een vast dienstrooster - bijvoorbeeld drie vaste dagen in de week - en moest men volgens dat rooster ook werken op de feestdag, dan is men nu vrijgesteld en ontvangt men toch loon. Valt de feestdag op een dag dat men normaal niet zou werken, dan vangt de deeltijdse werknemer hiervoor geen compensatie. Iemand met een flexibel dienstrooster krijgt de feestdag ook. Het overeenstemmende loon zal vervolgens worden berekend op basis van het aantal dagen dat de werknemer werkte in de voorliggende vier weken gedeeld door het aantal echte arbeidsdagen dat er in die vier voorgaande weken waren in de organisatie. (Belga)

Met 1 mei hebben we de eerste feestdag al achter de rug. De volgende komt er volgende week donderdag aan met Onze-Lieve-Heer Hemelvaart. En de derde is op Pinkstermaandag 20 mei. Wie op deze dagen zou moeten werken, is nu vrijgesteld van arbeidsprestaties. Al is die vrijstelling relatief. Er geldt in een aantal sectoren immers een regeling zoals op zondagen. Wie normaal werkt op die dag, kan nu ook opgevorderd worden. Hij krijgt dan wel op een ander moment inhaalrust. Het loon dat voor deze dag moet worden betaald, is het loon dat normaal op die dag zou worden gegeven. Dus inclusief premies. Maar zonder premies voor een feestdag. Voor wie deeltijds werkt, is de situatie vaak iets complexer. Gaat het om iemand met een vast dienstrooster - bijvoorbeeld drie vaste dagen in de week - en moest men volgens dat rooster ook werken op de feestdag, dan is men nu vrijgesteld en ontvangt men toch loon. Valt de feestdag op een dag dat men normaal niet zou werken, dan vangt de deeltijdse werknemer hiervoor geen compensatie. Iemand met een flexibel dienstrooster krijgt de feestdag ook. Het overeenstemmende loon zal vervolgens worden berekend op basis van het aantal dagen dat de werknemer werkte in de voorliggende vier weken gedeeld door het aantal echte arbeidsdagen dat er in die vier voorgaande weken waren in de organisatie. (Belga)