Sinds 1 september 2018 is het mogelijk om een erfenis geheel of gedeeltelijk kosteloos door te schenken aan kinderen of kleinkinderen. De voorwaarden zijn onder meer dat de erfenis belast werd aan het tarief voor verkrijgingen in rechte lijn of tussen partners, en dat de schenking bij notariële akte gebeurt binnen het jaar na het openvallen van de nalatenschap

In de drie jaar dat de doorgeefschenking mogelijk is, werd er niet minder dan 1.522 keer gebruik van gemaakt. In totaal werden daarmee 3.041 kinderen of kleinkinderen begunstigd', zegt Schryvers. Jaar na jaar stijgt het aantal schenkers, het aantal begunstigden en het totale bedrag.

Sinds 1 september 2018 is het mogelijk om een erfenis geheel of gedeeltelijk kosteloos door te schenken aan kinderen of kleinkinderen. De voorwaarden zijn onder meer dat de erfenis belast werd aan het tarief voor verkrijgingen in rechte lijn of tussen partners, en dat de schenking bij notariële akte gebeurt binnen het jaar na het openvallen van de nalatenschap In de drie jaar dat de doorgeefschenking mogelijk is, werd er niet minder dan 1.522 keer gebruik van gemaakt. In totaal werden daarmee 3.041 kinderen of kleinkinderen begunstigd', zegt Schryvers. Jaar na jaar stijgt het aantal schenkers, het aantal begunstigden en het totale bedrag.