Vooral de niet beschermde of niet geïsoleerde waterleidingen buiten de woning en water- en verwarmingsinstallaties in niet verwarmde vertrekken kunnen beschadigd zijn door de vrieskoude. Deze schade komt pas te voorschijn op het ogenblik dat het water in de leiding ontdooit en langs de ontstane lekken ontsnapt.

De verzekeraars vestigen ook de aandacht op de kwetsbaarheid voor dergelijke schades in tweede verblijven die langere tijd onbewoond en onverwarmd bleven, alsook in studentenkoten die begin februari vaak verlaten zijn omwille van de vakantieperiode aan universiteiten en hogescholen. Belangrijke vraag is of de dooischade verzekerd is in de brandverzekering?

De zogenaamde gevolgschade is gedekt. Dit betekent concreet dat de brandverzekering de schade vergoedt die door het (water)lek is ontstaan aan vloeren, muren en plafonds, alsook aan meubelen of andere goederen voor zover ook de inboedel is verzekerd.

Ook gedekt zijn de zogenaamde reddingskosten om een schadegeval te voorkopen of de gevolgen ervan te beperken, net als de opzoekingskosten om de oorzaak van een schade te detecteren. Let wel, de herstelling of de vervanging van de leiding of van de installatie die het begeven heeft, is niet verzekerd.

Ook moet u steeds de nodige preventiemaatregelen nemen - denk bijvoorbeeld aan het isoleren van buitenkranen - om problemen met uw verzekeraar te vermijden. Om de regeling van een schadegeval te versnellen is het nuttig om enkele foto's te nemen van de schade en van de oorzaak, bestekken op te vragen bij de firma's voor de herstelling of vervanging van de goederen en dit alles te bezorgen aan de verzekeraar.

De brandverzekering 'eenvoudige risico's' vergoedt de gedekte schade binnen de maand na het akkoord over de begroting van de kosten. In sommige gevallen kan de verzekeraar vooraf nog een expert sturen.

Johan Steenackers

Vooral de niet beschermde of niet geïsoleerde waterleidingen buiten de woning en water- en verwarmingsinstallaties in niet verwarmde vertrekken kunnen beschadigd zijn door de vrieskoude. Deze schade komt pas te voorschijn op het ogenblik dat het water in de leiding ontdooit en langs de ontstane lekken ontsnapt. De verzekeraars vestigen ook de aandacht op de kwetsbaarheid voor dergelijke schades in tweede verblijven die langere tijd onbewoond en onverwarmd bleven, alsook in studentenkoten die begin februari vaak verlaten zijn omwille van de vakantieperiode aan universiteiten en hogescholen. Belangrijke vraag is of de dooischade verzekerd is in de brandverzekering? De zogenaamde gevolgschade is gedekt. Dit betekent concreet dat de brandverzekering de schade vergoedt die door het (water)lek is ontstaan aan vloeren, muren en plafonds, alsook aan meubelen of andere goederen voor zover ook de inboedel is verzekerd. Ook gedekt zijn de zogenaamde reddingskosten om een schadegeval te voorkopen of de gevolgen ervan te beperken, net als de opzoekingskosten om de oorzaak van een schade te detecteren. Let wel, de herstelling of de vervanging van de leiding of van de installatie die het begeven heeft, is niet verzekerd. Ook moet u steeds de nodige preventiemaatregelen nemen - denk bijvoorbeeld aan het isoleren van buitenkranen - om problemen met uw verzekeraar te vermijden. Om de regeling van een schadegeval te versnellen is het nuttig om enkele foto's te nemen van de schade en van de oorzaak, bestekken op te vragen bij de firma's voor de herstelling of vervanging van de goederen en dit alles te bezorgen aan de verzekeraar. De brandverzekering 'eenvoudige risico's' vergoedt de gedekte schade binnen de maand na het akkoord over de begroting van de kosten. In sommige gevallen kan de verzekeraar vooraf nog een expert sturen. Johan Steenackers