Volgens art. 77 van de code van de geneeskundige plichtenleer mag de medicus een schadeloosstelling vragen voor zowel een niet doorgegaan huisbezoek als voor een verzuimde afspraak als die niet tijdig werden afgezegd. Het probleem is echter dat de medische plichtenleer geen afdoende uitspraak doet over de hoogte van het bedrag dat in dergelijke gevallen mag worden gevraagd. Iets meer dan zes op de tien uitoefenaars van een medisch beroep vragen het volledige honorarium, terwijl 37 procent zich beperkt tot een deel daarvan. Het NSZ is dan ook voorstander van een wettelijke regeling. Van elke honderd afspraken bij een medicus vallen er vijf in het water. "Wetende dat 68 procent van alle ondervraagde medici enkel patiënten op afspraak over de vloer krijgt, is dat verzuimgedrag problematisch", aldus nog het NSZ. Zowat een derde van de medici zegt dat het niet vragen van een vergoeding hen elke week tussen de 100 en 250 euro aan inkomsten doet mislopen. (Belga)

Volgens art. 77 van de code van de geneeskundige plichtenleer mag de medicus een schadeloosstelling vragen voor zowel een niet doorgegaan huisbezoek als voor een verzuimde afspraak als die niet tijdig werden afgezegd. Het probleem is echter dat de medische plichtenleer geen afdoende uitspraak doet over de hoogte van het bedrag dat in dergelijke gevallen mag worden gevraagd. Iets meer dan zes op de tien uitoefenaars van een medisch beroep vragen het volledige honorarium, terwijl 37 procent zich beperkt tot een deel daarvan. Het NSZ is dan ook voorstander van een wettelijke regeling. Van elke honderd afspraken bij een medicus vallen er vijf in het water. "Wetende dat 68 procent van alle ondervraagde medici enkel patiënten op afspraak over de vloer krijgt, is dat verzuimgedrag problematisch", aldus nog het NSZ. Zowat een derde van de medici zegt dat het niet vragen van een vergoeding hen elke week tussen de 100 en 250 euro aan inkomsten doet mislopen. (Belga)