Voor de Vlaamse geïntegreerde woonbonus bent u sowieso te laat als u er nu nog aan moet beginnen. Maar niet getreurd, er zijn nog andere ingrepen waarmee u ervoor kan zorgen dat u in 2020 of 2021 wat minder belastingen of kosten betaalt of meer terugkrijgt van de belastingen. Dit zijn vijf tips.

1. Storten voor pensioensparen

Wie in 2019 aan pensioensparen doet, geniet bij de afrekening van de belastingen in 2020 een belastingvermindering ter waarde van 30 of 25 procent van het gestorte bedrag. Stel dat u vergeet om voor het jaareinde een storting te doen, dan bent u dat fiscaal snoepje onherroepelijk kwijt. Tegenover de belastingverminderingen staat een 'eindbelasting' van 8 procent op uw 60ste verjaardag. Daarna kan u nog tot uw 64ste belastingvrij én met het jaarlijkse belastingvoordeel sparen.

De ervaring leert dat veel mensen wachten tot het allerlaatste moment om hun storting voor het jaar te doen. Vaak krijgen de pensioenspaarders aan het einde van het jaar een herinnering van de bank of er verschijnen artikels over in de pers, waardoor ze de storting nog snel doen. December is nochtans het slechtst denkbare moment om het volle pond voor pensioensparen storten, zeker in een jaar zoals 2019 waarin de beurzen al meer dan 20 procent gestegen zijn in de eerste elf maanden van het jaar.

Het ideale moment om aan pensioensparen te doen, is statistisch gezien in januari. Dat geldt zeker voor de mensen met een pensioenspaarverzekering. De meeste banken adviseren maandelijkse stortingen of stortingen gespreid doorheen het jaar.

2. Koop al dienstencheques voor volgend jaar

In 2019 kunt u 400 dienstencheques kopen tegen 9 euro per stuk. De eerste 167 aangekochte cheques leveren een belastingvermindering of belastingkrediet van 30 procent van het betaalde bedrag op. Daardoor kost een dienstencheque u uiteindelijk maar 6,3 euro per cheque. Vanaf 1 januari zakt de belastingvermindering van 30 naar 20 procent en stijgt de werkelijke kostprijs van 6,3 naar 7,2 euro.

Zit u nog niet aan die limiet van 167 cheques met belastingvoordeel voor 2019? Dan kunt u overwegen om er nog wat bij te kopen tot u aan die limiet zit. Heeft u een partner die nog niet aan de limiet zit? Dan doet u er goed aan diens fiscale korfje volledig te vullen met dienstencheques. Beide partners moeten dan wel een eigen gebruikersnummer hebben bij de dienstencheque-onderneming.

Let wel: dienstencheques blijven slechts twaalf maanden geldig. Reken uit hoeveel dienstencheques u nodig hebt of kunt gebruiken voor de cheques op vervaldag komen.

3. Een elektrische wagen of bromfiets bestellen

De Vlaamse regering schaft op 1 januari de premies af die particulieren krijgen bij de aankoop of de leasing van bepaalde zero-emissievoertuigen.. Alleen volledig elektrische wagens of wagens op waterstof komen in aanmerking voor die premie. Hybride wagens en wagens met een kleine benzine- of dieselmotor om de accu op te laden of range extender zijn uitgesloten. Ook wagens op CNG kunnen nooit een premie opleveren, maar wel vrijstelling van belasting op inverkeerstelling (BIV) en verkeersbelasting. De volledige lijst met zero-emissievoertuigen vindt u op energiesparen.be.

Om nog van de zero-emissiepremie te genieten, moet u er heel snel bij zijn. Het volstaat dat u voor 31 december de wagen bestelt, en een bestelbon met een datum in 2019 als bewijs kan voorleggen, om tot en met 31 oktober 2020 een zero-emissiepremie aan te vragen. De wagen moet ingeschreven worden in het Vlaams Gewest en de premie moet uiterlijk drie maanden na de inschrijving online worden aangevraagd bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) via energiesparen.be. Enkel particulieren, autodeelbedrijven, houders van vergunningen voor taxidiensten en vzw's kunnen de premie aanvragen.

Voor waterstofwagens bedraagt de premie altijd 4000 euro. Voor elektrische voertuigen hangt ze af van de cataloguswaarde van de voertuigen. Bij bromfietsen (klasse B) of motorfietsen is de premie goed voor 25 procent van de prijs, met een maximum van respectievelijk 750 en 1500 euro. Bij elektrische wagens gaan de premies van 4000 euro (bij cataloguswaarde van minder dan 31.000 euro) tot 2000 euro (vanaf 61.000 euro).

4. Van bank veranderen voor de kosten omhoog gaan

Verschillende banken hebben aangekondigd dat de kosten voor een aantal diensten in 2020 stijgen. Het gaat vooral om manuele verrichtingen, zoals betalingen aan het loket of het opsturen van rekeninguittreksels. U doet er goed aan uw voorkeuren bij de bank te checken om onnodige kosten te vermijden. Zo kunt u bijvoorbeeld de rekeninguittreksels ook via internetbankieren raadplegen en zelf printen. Daarnaast is het ook uitkijken naar aankondigingen van tariefverhogingen.

Er zijn best wel wat tariefverhogingen die stevig kunnen aantikken. Bij de grootbank BNP Paribas Fortis bijvoorbeeld gaan de kosten voor mensen met een gewone zichtrekening die geld willen afhalen aan een automaat van een andere bank maal zeven (van 10 naar 70 cent per afhaling). Slechts 7 procent van de klanten heeft zo'n gewone zichtrekening, maar die klanten kunnen best eens uitkijken naar een andere bank of een of ander rekeningpakket van dezelfde bank.

5. Studiejaren doen meetellen als gewerkte jaren

Via mypension.be kunt u kijken op hoeveel pensioen u later recht heeft. Als u dat wat minnetjes vindt, dan kunt u mogelijk nog studiejaren afkopen.. Werknemers en zelfstandigen kunnen nog tot 30 november 2020 een studiejaar regulariseren tegen 1530 euro per jaar. Vanaf 1 december geldt een hoger tarief, tenminste voor mensen die al langer dan tien jaar zijn afgestudeerd. Voor ambtenaren geldt tot en met 30 november een gunsttarief van 1275 euro per studiejaar. Zij verliezen de diplomabonificaties of de gratis regularisatie van studiejaren waar ze vroeger recht op hadden bij het uitoefenen van een functie in de lijn van hun diploma.

Het bedrag dat u betaalt om studiejaren te regulariseren, is een persoonlijke socialezekerheidsbijdrage die u kunt aftrekken van de personenbelasting. U ontvangt een fiscaal attest en u moet in de aangifte de bijdrage vermelden in de rubriek 1257/2257 'niet-ingehouden persoonlijke sociale bijdragen'. U kunt maximaal de helft van de regularisatiebijdragen op deze manier recupereren.

In ruil voor die eenmalige afkoopsom krijgen alleenstaanden om en bij 270 euro bruto extra uitkering per jaar. Voor een gezinspensioen komt er ongeveer 340 euro bruto per jaar bij, dankzij de afkoop van één studiejaar. Let op: het kan best zijn dat op dat extra pensioen nog belastingen betaald moeten worden. Bruto is niet netto. Meer informatie kunt u vinden op de overheidswebsite http://www.koopuwstudiejaren.be/.

Voor de Vlaamse geïntegreerde woonbonus bent u sowieso te laat als u er nu nog aan moet beginnen. Maar niet getreurd, er zijn nog andere ingrepen waarmee u ervoor kan zorgen dat u in 2020 of 2021 wat minder belastingen of kosten betaalt of meer terugkrijgt van de belastingen. Dit zijn vijf tips.Wie in 2019 aan pensioensparen doet, geniet bij de afrekening van de belastingen in 2020 een belastingvermindering ter waarde van 30 of 25 procent van het gestorte bedrag. Stel dat u vergeet om voor het jaareinde een storting te doen, dan bent u dat fiscaal snoepje onherroepelijk kwijt. Tegenover de belastingverminderingen staat een 'eindbelasting' van 8 procent op uw 60ste verjaardag. Daarna kan u nog tot uw 64ste belastingvrij én met het jaarlijkse belastingvoordeel sparen.De ervaring leert dat veel mensen wachten tot het allerlaatste moment om hun storting voor het jaar te doen. Vaak krijgen de pensioenspaarders aan het einde van het jaar een herinnering van de bank of er verschijnen artikels over in de pers, waardoor ze de storting nog snel doen. December is nochtans het slechtst denkbare moment om het volle pond voor pensioensparen storten, zeker in een jaar zoals 2019 waarin de beurzen al meer dan 20 procent gestegen zijn in de eerste elf maanden van het jaar.Het ideale moment om aan pensioensparen te doen, is statistisch gezien in januari. Dat geldt zeker voor de mensen met een pensioenspaarverzekering. De meeste banken adviseren maandelijkse stortingen of stortingen gespreid doorheen het jaar. In 2019 kunt u 400 dienstencheques kopen tegen 9 euro per stuk. De eerste 167 aangekochte cheques leveren een belastingvermindering of belastingkrediet van 30 procent van het betaalde bedrag op. Daardoor kost een dienstencheque u uiteindelijk maar 6,3 euro per cheque. Vanaf 1 januari zakt de belastingvermindering van 30 naar 20 procent en stijgt de werkelijke kostprijs van 6,3 naar 7,2 euro.Zit u nog niet aan die limiet van 167 cheques met belastingvoordeel voor 2019? Dan kunt u overwegen om er nog wat bij te kopen tot u aan die limiet zit. Heeft u een partner die nog niet aan de limiet zit? Dan doet u er goed aan diens fiscale korfje volledig te vullen met dienstencheques. Beide partners moeten dan wel een eigen gebruikersnummer hebben bij de dienstencheque-onderneming.Let wel: dienstencheques blijven slechts twaalf maanden geldig. Reken uit hoeveel dienstencheques u nodig hebt of kunt gebruiken voor de cheques op vervaldag komen.De Vlaamse regering schaft op 1 januari de premies af die particulieren krijgen bij de aankoop of de leasing van bepaalde zero-emissievoertuigen.. Alleen volledig elektrische wagens of wagens op waterstof komen in aanmerking voor die premie. Hybride wagens en wagens met een kleine benzine- of dieselmotor om de accu op te laden of range extender zijn uitgesloten. Ook wagens op CNG kunnen nooit een premie opleveren, maar wel vrijstelling van belasting op inverkeerstelling (BIV) en verkeersbelasting. De volledige lijst met zero-emissievoertuigen vindt u op energiesparen.be.Om nog van de zero-emissiepremie te genieten, moet u er heel snel bij zijn. Het volstaat dat u voor 31 december de wagen bestelt, en een bestelbon met een datum in 2019 als bewijs kan voorleggen, om tot en met 31 oktober 2020 een zero-emissiepremie aan te vragen. De wagen moet ingeschreven worden in het Vlaams Gewest en de premie moet uiterlijk drie maanden na de inschrijving online worden aangevraagd bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) via energiesparen.be. Enkel particulieren, autodeelbedrijven, houders van vergunningen voor taxidiensten en vzw's kunnen de premie aanvragen.Voor waterstofwagens bedraagt de premie altijd 4000 euro. Voor elektrische voertuigen hangt ze af van de cataloguswaarde van de voertuigen. Bij bromfietsen (klasse B) of motorfietsen is de premie goed voor 25 procent van de prijs, met een maximum van respectievelijk 750 en 1500 euro. Bij elektrische wagens gaan de premies van 4000 euro (bij cataloguswaarde van minder dan 31.000 euro) tot 2000 euro (vanaf 61.000 euro).Verschillende banken hebben aangekondigd dat de kosten voor een aantal diensten in 2020 stijgen. Het gaat vooral om manuele verrichtingen, zoals betalingen aan het loket of het opsturen van rekeninguittreksels. U doet er goed aan uw voorkeuren bij de bank te checken om onnodige kosten te vermijden. Zo kunt u bijvoorbeeld de rekeninguittreksels ook via internetbankieren raadplegen en zelf printen. Daarnaast is het ook uitkijken naar aankondigingen van tariefverhogingen.Er zijn best wel wat tariefverhogingen die stevig kunnen aantikken. Bij de grootbank BNP Paribas Fortis bijvoorbeeld gaan de kosten voor mensen met een gewone zichtrekening die geld willen afhalen aan een automaat van een andere bank maal zeven (van 10 naar 70 cent per afhaling). Slechts 7 procent van de klanten heeft zo'n gewone zichtrekening, maar die klanten kunnen best eens uitkijken naar een andere bank of een of ander rekeningpakket van dezelfde bank.Via mypension.be kunt u kijken op hoeveel pensioen u later recht heeft. Als u dat wat minnetjes vindt, dan kunt u mogelijk nog studiejaren afkopen.. Werknemers en zelfstandigen kunnen nog tot 30 november 2020 een studiejaar regulariseren tegen 1530 euro per jaar. Vanaf 1 december geldt een hoger tarief, tenminste voor mensen die al langer dan tien jaar zijn afgestudeerd. Voor ambtenaren geldt tot en met 30 november een gunsttarief van 1275 euro per studiejaar. Zij verliezen de diplomabonificaties of de gratis regularisatie van studiejaren waar ze vroeger recht op hadden bij het uitoefenen van een functie in de lijn van hun diploma.Het bedrag dat u betaalt om studiejaren te regulariseren, is een persoonlijke socialezekerheidsbijdrage die u kunt aftrekken van de personenbelasting. U ontvangt een fiscaal attest en u moet in de aangifte de bijdrage vermelden in de rubriek 1257/2257 'niet-ingehouden persoonlijke sociale bijdragen'. U kunt maximaal de helft van de regularisatiebijdragen op deze manier recupereren.In ruil voor die eenmalige afkoopsom krijgen alleenstaanden om en bij 270 euro bruto extra uitkering per jaar. Voor een gezinspensioen komt er ongeveer 340 euro bruto per jaar bij, dankzij de afkoop van één studiejaar. Let op: het kan best zijn dat op dat extra pensioen nog belastingen betaald moeten worden. Bruto is niet netto. Meer informatie kunt u vinden op de overheidswebsite http://www.koopuwstudiejaren.be/.