De zelfstandige die door zijn fout, onvoorzichtigheid of nalatigheid schade berokkent aan een derde kan hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Om dat risico op te vangen, konden de veeartsen zich tot nog toe vrijwillig laten verzekeren. Voortaan is het echter een verplichte verzekering geworden. Voert de dierenarts zijn activiteit uit via een bedrijf, dan mag de vennootschap de premies betalen. Alle zaakvoerders, bestuurders en leden van het directiecomité zijn overigens hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van die verzekeringspremies. De nieuwe vereiste komt bovenop de verplichting om ingeschreven te zijn bij de Orde der Dierenartsen. Ook dit geldt zowel voor de dierenartsen die onder eigen naam werken als voor zij die hij beroep via een bedrijf uitoefenen. Voorts was de dierenarts eveneens al verplicht om een extra verzekering af te sluiten indien hij zijn praktijk uitoefent in lokalen die voor het publiek toegankelijk zijn. Die polis moet zijn objectieve aansprakelijkheid verzekeren bij eventuele brand of ontploffing in de gebouwen. De wet die de nieuwe verplichte verzekering voor de beroepsaansprakelijkheid invoerde, werd op 16 april 2014 gepubliceerd in het Staatsblad en werd tien dagen later van kracht. (Belga)

De zelfstandige die door zijn fout, onvoorzichtigheid of nalatigheid schade berokkent aan een derde kan hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Om dat risico op te vangen, konden de veeartsen zich tot nog toe vrijwillig laten verzekeren. Voortaan is het echter een verplichte verzekering geworden. Voert de dierenarts zijn activiteit uit via een bedrijf, dan mag de vennootschap de premies betalen. Alle zaakvoerders, bestuurders en leden van het directiecomité zijn overigens hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van die verzekeringspremies. De nieuwe vereiste komt bovenop de verplichting om ingeschreven te zijn bij de Orde der Dierenartsen. Ook dit geldt zowel voor de dierenartsen die onder eigen naam werken als voor zij die hij beroep via een bedrijf uitoefenen. Voorts was de dierenarts eveneens al verplicht om een extra verzekering af te sluiten indien hij zijn praktijk uitoefent in lokalen die voor het publiek toegankelijk zijn. Die polis moet zijn objectieve aansprakelijkheid verzekeren bij eventuele brand of ontploffing in de gebouwen. De wet die de nieuwe verplichte verzekering voor de beroepsaansprakelijkheid invoerde, werd op 16 april 2014 gepubliceerd in het Staatsblad en werd tien dagen later van kracht. (Belga)