De nieuwe begrotingscontrole heeft 1,819 miljard euro besparingen en nieuwe inkomsten opgeleverd. Tevens werd er een buffer van 650 miljoen euro aangelegd. Een kleine fractie daarvan - meer bepaald 37 miljoen euro - wordt gezocht bij de belegger onder de vorm van een verhoging van de beurstaks.

De beurstaks op aandelen, warrants, strips en vastgoedcertificaten gaat omhoog van 0,22% naar 0,25%. Noteer dat deze taks al in december werd verhoogd - toen van 0,17% naar 0,22% - en dat deze zowel bij aan- als verkopen moet worden betaald. Het maximumtarief van de beurstaks zou worden verhoogd tot 740 euro.

Ook de beurstaks op beleggingsfondsen die de inkomsten van de onderliggende investeringen herbeleggen - de zogenaamde kapitalisatiefondsen - wordt verhoogd van 0,65% naar 1% met een nieuw maximumtarief van 1500 euro. Noteer dat deze beurstaks enkel bij de verkoop van het fonds moet worden betaald, maar dan wel op het volledige kapitaal.

Met de verhoging van de beurstaks viseert Di Rupo dus de beleggers in aandelen en beleggingsfondsen van het kapitalisatietype. De verhoogde beurstaks zou in werking treden vanaf 1 mei 2012. Voor andere beleggingen zoals staatsbons en obligaties is er geen verhoging van de beurstaks voorzien.

Ten slotte melden we dat de piste om de roerende voorheffing voor iedereen - dus niet alleen voor diegenen die meer dan 20.020 euro inkomsten uit beleggingen halen - op te trekken van 21% naar 25% niet werd weerhouden. De 'kleine' spaarder blijft dus (voorlopig?) buiten schot.

Johan Steenackers

De nieuwe begrotingscontrole heeft 1,819 miljard euro besparingen en nieuwe inkomsten opgeleverd. Tevens werd er een buffer van 650 miljoen euro aangelegd. Een kleine fractie daarvan - meer bepaald 37 miljoen euro - wordt gezocht bij de belegger onder de vorm van een verhoging van de beurstaks.De beurstaks op aandelen, warrants, strips en vastgoedcertificaten gaat omhoog van 0,22% naar 0,25%. Noteer dat deze taks al in december werd verhoogd - toen van 0,17% naar 0,22% - en dat deze zowel bij aan- als verkopen moet worden betaald. Het maximumtarief van de beurstaks zou worden verhoogd tot 740 euro.Ook de beurstaks op beleggingsfondsen die de inkomsten van de onderliggende investeringen herbeleggen - de zogenaamde kapitalisatiefondsen - wordt verhoogd van 0,65% naar 1% met een nieuw maximumtarief van 1500 euro. Noteer dat deze beurstaks enkel bij de verkoop van het fonds moet worden betaald, maar dan wel op het volledige kapitaal.Met de verhoging van de beurstaks viseert Di Rupo dus de beleggers in aandelen en beleggingsfondsen van het kapitalisatietype. De verhoogde beurstaks zou in werking treden vanaf 1 mei 2012. Voor andere beleggingen zoals staatsbons en obligaties is er geen verhoging van de beurstaks voorzien.Ten slotte melden we dat de piste om de roerende voorheffing voor iedereen - dus niet alleen voor diegenen die meer dan 20.020 euro inkomsten uit beleggingen halen - op te trekken van 21% naar 25% niet werd weerhouden. De 'kleine' spaarder blijft dus (voorlopig?) buiten schot.Johan Steenackers