Chronisch zieken hebben het niet altijd makkelijk. Hun ziekte vergt heel wat middelen. Om die lasten te verlichten, kunnen ze genieten van een derdebetalersregeling. De betrokkenen moeten wel erkend zijn als chronisch zieke. Hiertoe moeten ze gedurende acht opeenvolgende kwartalen telkens voor minstens 300 euro aan uitgaven voor medische zorgen hebben gehad. Dat bedrag slaat daarbij op de totaliteit van de rekening en omvat dus zowel de kosten die het ziekenfonds draagt als het eigen remgeld. Of ze moeten een forfaitaire toelage voor chronisch zieken ontvangen. Wie in aanmerking komt, moet daarvan een brief hebben van zijn ziekenfonds. Het volstaat deze brief dan voor te leggen aan de artsen. De informatie is immers nog niet beschikbaar via het elektronische netwerk MyCareNet. Het speelt verder geen rol ofde patiënt al dan niet in aanmerking komt voor een verhoogde tegemoetkoming. Vanaf 2015 zullen artsen en tandartsen verplicht zijn om de derdebetalersregeling toe te passen voor bepaalde verstrekkingen (die nog moeten worden bepaald) voor de personen met het statuut 'chronisch zieke', alsook voor de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming. (Belga)

Chronisch zieken hebben het niet altijd makkelijk. Hun ziekte vergt heel wat middelen. Om die lasten te verlichten, kunnen ze genieten van een derdebetalersregeling. De betrokkenen moeten wel erkend zijn als chronisch zieke. Hiertoe moeten ze gedurende acht opeenvolgende kwartalen telkens voor minstens 300 euro aan uitgaven voor medische zorgen hebben gehad. Dat bedrag slaat daarbij op de totaliteit van de rekening en omvat dus zowel de kosten die het ziekenfonds draagt als het eigen remgeld. Of ze moeten een forfaitaire toelage voor chronisch zieken ontvangen. Wie in aanmerking komt, moet daarvan een brief hebben van zijn ziekenfonds. Het volstaat deze brief dan voor te leggen aan de artsen. De informatie is immers nog niet beschikbaar via het elektronische netwerk MyCareNet. Het speelt verder geen rol ofde patiënt al dan niet in aanmerking komt voor een verhoogde tegemoetkoming. Vanaf 2015 zullen artsen en tandartsen verplicht zijn om de derdebetalersregeling toe te passen voor bepaalde verstrekkingen (die nog moeten worden bepaald) voor de personen met het statuut 'chronisch zieke', alsook voor de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming. (Belga)