Tussen 2007 en 2012 nam het aantal buitenlandse zelfstandigen in ons land toe met 33 procent, terwijl globale aantal zelfstandigen tijdens diezelfde periode slechts met 9 procent toenam. De hoofdmoot aan buitenlandse ondernemers komt nog steeds uit Nederland (16,2 procent), maar zij zullen naar alle waarschijnlijkheid zeer binnenkort voorbijgestoken worden door de Roemenen (15,3 procent). Ook Frankrijk (11,1 procent) en Italië (10,6 procent) zorgen voor een pak ondernemers in ons land. De opmars van enkele Oost-Europese landen blijft opmerkelijk: het aantal zelfstandigen uit Polen (8,3 procent) en uit Bulgarije (5,7 procent) nemen jaar na jaar toe. "We kunnen het ondernemerschap van buitenlanders in ons land eigenlijk alleen maar aanmoedigen, maar jammer genoeg stellen we tegelijk vast dat er een pak misbruiken mee gemoeid zijn", zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. Uit inspecties van het RSVZ blijkt dat 40 procent van de EU-migranten die beweren als zelfstandige in ons land te werken dat helemaal niet doen. "Die fictieve zelfstandigen misbruiken het zelfstandigenstatuut om bijvoorbeeld een verblijfsvergunning te krijgen, gezinsbijslag te ontvangen en van andere voordelen te genieten, zoals OCMW-steun", aldus nog Mattheeuws. De werkgeversorganisatie bepleit dan ook hardere sancties voro wie betrapt wordt op misbruik van het zelfstandigenstatuut. (Belga)

Tussen 2007 en 2012 nam het aantal buitenlandse zelfstandigen in ons land toe met 33 procent, terwijl globale aantal zelfstandigen tijdens diezelfde periode slechts met 9 procent toenam. De hoofdmoot aan buitenlandse ondernemers komt nog steeds uit Nederland (16,2 procent), maar zij zullen naar alle waarschijnlijkheid zeer binnenkort voorbijgestoken worden door de Roemenen (15,3 procent). Ook Frankrijk (11,1 procent) en Italië (10,6 procent) zorgen voor een pak ondernemers in ons land. De opmars van enkele Oost-Europese landen blijft opmerkelijk: het aantal zelfstandigen uit Polen (8,3 procent) en uit Bulgarije (5,7 procent) nemen jaar na jaar toe. "We kunnen het ondernemerschap van buitenlanders in ons land eigenlijk alleen maar aanmoedigen, maar jammer genoeg stellen we tegelijk vast dat er een pak misbruiken mee gemoeid zijn", zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. Uit inspecties van het RSVZ blijkt dat 40 procent van de EU-migranten die beweren als zelfstandige in ons land te werken dat helemaal niet doen. "Die fictieve zelfstandigen misbruiken het zelfstandigenstatuut om bijvoorbeeld een verblijfsvergunning te krijgen, gezinsbijslag te ontvangen en van andere voordelen te genieten, zoals OCMW-steun", aldus nog Mattheeuws. De werkgeversorganisatie bepleit dan ook hardere sancties voro wie betrapt wordt op misbruik van het zelfstandigenstatuut. (Belga)