Bij rijden op gas denk je wellicht spontaan aan het vloeibare lpg, een restproduct dat ontstaat bij de aanmaak en behandeling van aardolie. Cng is niet vloeibaar, het is de gecomprimeerde variant van aardgas voor huishoudelijk gebruik. Tanken doe je even snel als bij klassieke brandstoffen, maar dan zonder de geurhinder. Vrijgekomen cng lost meteen op in de lucht. Aardgaswagens zijn dan ook veiliger dan lpg-voertuigen en mogen daarom wel in ondergrondse garages.
...