Goede huurders vinden is vaak een probleem voor eigenaars die hun pand op de huurmarkt aanbieden. Een garantie dat ze de huurprijs correct (blijven) betalen, heeft u als eigenaar nooit volledig op voorhand, maar een 'screening' vóór de ondertekening van het huurcontract kan heel wat problemen preventief vermijden. Het stellen van gerichte vragen aan de huurder is dan ook belangrijk.

Struikelblok bij dit alles, is dat u (en de vastgoedmakelaar) de privacy van de huurder moeten eerbiedigen. Dit betekent concreet dat u niet om het even welke vraag mag stellen aan de huurder. De Privacycommissie - die toeziet op de eerbiediging van de privacy van de huurder - stelde onlangs dat er niet mag gevraagd worden of de huurder(s) 'wettelijk gescheiden' zijn. Dit is volgens de commissie geen noodzakelijke info. Wie uit de echt is gescheiden, is namelijk ongehuwd, aldus de Privacycommissie. Met andere woorden, als u zich informeert over de burgerlijke staat van de huurder, dat kunt wel vragen of de huurder gehuwd is of feitelijk of wettelijk samenwoont. Het antwoord op deze vraag is immers heel belangrijk bij het opstellen van het huurcontract en meer bepaald om te weten aan wie de huur moet worden opgezegd (beide echtgenoten, afzonderlijk of gezamenlijk).

Op de website van de privacycommissie (zie link hieronder) vindt u meer informatie over de andere informatie die wel of niet mag gevraagd worden aan de huurder.

Johan Steenackers

http://www.privacycommission.be/nl/docs/Commission/2009/aanbeveling_01_2009.pdf

Goede huurders vinden is vaak een probleem voor eigenaars die hun pand op de huurmarkt aanbieden. Een garantie dat ze de huurprijs correct (blijven) betalen, heeft u als eigenaar nooit volledig op voorhand, maar een 'screening' vóór de ondertekening van het huurcontract kan heel wat problemen preventief vermijden. Het stellen van gerichte vragen aan de huurder is dan ook belangrijk. Struikelblok bij dit alles, is dat u (en de vastgoedmakelaar) de privacy van de huurder moeten eerbiedigen. Dit betekent concreet dat u niet om het even welke vraag mag stellen aan de huurder. De Privacycommissie - die toeziet op de eerbiediging van de privacy van de huurder - stelde onlangs dat er niet mag gevraagd worden of de huurder(s) 'wettelijk gescheiden' zijn. Dit is volgens de commissie geen noodzakelijke info. Wie uit de echt is gescheiden, is namelijk ongehuwd, aldus de Privacycommissie. Met andere woorden, als u zich informeert over de burgerlijke staat van de huurder, dat kunt wel vragen of de huurder gehuwd is of feitelijk of wettelijk samenwoont. Het antwoord op deze vraag is immers heel belangrijk bij het opstellen van het huurcontract en meer bepaald om te weten aan wie de huur moet worden opgezegd (beide echtgenoten, afzonderlijk of gezamenlijk).Op de website van de privacycommissie (zie link hieronder) vindt u meer informatie over de andere informatie die wel of niet mag gevraagd worden aan de huurder.Johan Steenackershttp://www.privacycommission.be/nl/docs/Commission/2009/aanbeveling_01_2009.pdf