De functies in het stem- of telbureau waarvoor iemand wordt doorbetaald tijdens de afwezigheid op het werk zijn beperkt tot de bijzitters in het hoofdstembureau of het enige stembureau en tot de bijzitters in het hoofdbureau voor stemopneming en dat voor de nodige tijd en met een maximum van vijf dagen. Dit betekent dat men voor alle andere functies in een stem- of telbureau weliswaar afwezig mag blijven op het werk, maar dan zonder recht op loon. Dat geldt onder meer voor de voorzitter en de secretaris van de stem- en telbureaus, voor de bijzitters in de stem- en telbureaus die geen hoofdbureau zijn en voor de getuigen die de kiesverrichtingen volgen namens de politieke partijen. Kiest de werknemer er echter voor om te gaan werken op zondag, dan kan hij professionele redenen inroepen. Hij moet dat dan wel bewijzen met een attest van zijn werkgever. (Belga)

De functies in het stem- of telbureau waarvoor iemand wordt doorbetaald tijdens de afwezigheid op het werk zijn beperkt tot de bijzitters in het hoofdstembureau of het enige stembureau en tot de bijzitters in het hoofdbureau voor stemopneming en dat voor de nodige tijd en met een maximum van vijf dagen. Dit betekent dat men voor alle andere functies in een stem- of telbureau weliswaar afwezig mag blijven op het werk, maar dan zonder recht op loon. Dat geldt onder meer voor de voorzitter en de secretaris van de stem- en telbureaus, voor de bijzitters in de stem- en telbureaus die geen hoofdbureau zijn en voor de getuigen die de kiesverrichtingen volgen namens de politieke partijen. Kiest de werknemer er echter voor om te gaan werken op zondag, dan kan hij professionele redenen inroepen. Hij moet dat dan wel bewijzen met een attest van zijn werkgever. (Belga)