Het Europees Hof gaat niet akkoord met de Belgische wetgeving die bepaalt dat het fiscaal voordelige pensioensparen enkel kan worden aangeboden door instellingen die in België gevestigd zijn. Voor alle duidelijkheid: met het belastingvoordeel dat de pensioenspaarder geniet, heeft het Hof geen moeite. Maar de 'discriminatie' ten opzichte van buitenlandse financiële instellingen moet ongedaan worden gemaakt. Eerder werd België ook al aangesproken op een gelijkaardige discriminatie met gereglementeerde spaarboekjes. Die lacune werd in de nieuwe bankenwet weggewerkt. Het fiscale voordeel op pensioensparen afschaffen, is volgens minister De Croo sowieso geen optie. "Dankzij het fiscaal voordeel doen vandaag meer dan 2,7 miljoen mensen aan pensioensparen," zegt hij in een reactie. "Dit zorgt voor een gevoelige verhoging van hun pensioenkapitaal waardoor het pensioencomfort van mensen verhoogt. Ook internationale instellingen als de Europese Commissie en de OESO benadrukken voortdurend het belang om naast het wettelijk pensioen ook het aanvullend pensioen en het individueel pensioensparen te versterken. Het komt er dus op aan een oplossing te zoeken die tegemoet komt aan het arrest, maar tegelijk de fiscale gunstmaatregel voor pensioensparen behoudt. " Minister van Financiën Koen Geens bedaart de gemoederen: "Ik zal het arrest grondig bestuderen teneinde een passende oplossing te vinden die het fiscaal voordeel voor pensioensparen overeind houdt. Het fiscaal voordeel op pensioensparen wordt in essentie niet in vraag gesteld, er moet wel een passend antwoord komen op de discriminatie, zoals bij het gelijkaardige spaarboekjes-arrest is gebeurd." (Belga)

Het Europees Hof gaat niet akkoord met de Belgische wetgeving die bepaalt dat het fiscaal voordelige pensioensparen enkel kan worden aangeboden door instellingen die in België gevestigd zijn. Voor alle duidelijkheid: met het belastingvoordeel dat de pensioenspaarder geniet, heeft het Hof geen moeite. Maar de 'discriminatie' ten opzichte van buitenlandse financiële instellingen moet ongedaan worden gemaakt. Eerder werd België ook al aangesproken op een gelijkaardige discriminatie met gereglementeerde spaarboekjes. Die lacune werd in de nieuwe bankenwet weggewerkt. Het fiscale voordeel op pensioensparen afschaffen, is volgens minister De Croo sowieso geen optie. "Dankzij het fiscaal voordeel doen vandaag meer dan 2,7 miljoen mensen aan pensioensparen," zegt hij in een reactie. "Dit zorgt voor een gevoelige verhoging van hun pensioenkapitaal waardoor het pensioencomfort van mensen verhoogt. Ook internationale instellingen als de Europese Commissie en de OESO benadrukken voortdurend het belang om naast het wettelijk pensioen ook het aanvullend pensioen en het individueel pensioensparen te versterken. Het komt er dus op aan een oplossing te zoeken die tegemoet komt aan het arrest, maar tegelijk de fiscale gunstmaatregel voor pensioensparen behoudt. " Minister van Financiën Koen Geens bedaart de gemoederen: "Ik zal het arrest grondig bestuderen teneinde een passende oplossing te vinden die het fiscaal voordeel voor pensioensparen overeind houdt. Het fiscaal voordeel op pensioensparen wordt in essentie niet in vraag gesteld, er moet wel een passend antwoord komen op de discriminatie, zoals bij het gelijkaardige spaarboekjes-arrest is gebeurd." (Belga)