1. Waarom wordt het vennootschapsrecht hervormd?

De wetgever wil het vennootschapsrecht eenvoudiger, moderner en flexibeler maken. "De belangrijkste doelstelling is België aantrekkelijker maken om er de statutaire zetel van een onderneming te vestigen", stelt Philippe Ernst, advocaat en docent aan de Universiteit Antwerpen. "Het vrije verkeer van vennootschappen binnen de Europese Unie heeft dankzij de rechtspraak een enorme boost gekregen. Ondernemingen kunnen zo inspelen op de kansen en voordelen die in andere lidstaten beschikbaar zijn."
...