In regel moeten handelsfacturen aan de overheid binnen de 30 dagen worden betaald, te rekenen vanaf de datum waarop ze ontvangen worden. Om dat beter in kaart te brengen en de druk om tijdig te betalen te verhogen, plaatst de overheid voortaan elk kwartaal een rapport online met de gemiddelde betaaltermijnen van de federale overheidsdiensten. De nieuwe rapportering is mogelijk dankzij het digitaal facturatiesysteem van de overheid (het Vendor-Invoice-Managementsystem, kortweg VIM). Dat wordt vandaag al gebruikt bij het merendeel van de administraties en krijgt nog uitbreiding.

De overheid betaalt gemiddeld 15 dagen na de scandatum van de factuur in 2021. Ter vergelijking, in 2020 bedroeg deze termijn gemiddeld 20 dagen en in 2019 zelfs 24 dagen. Bij de federale overheidsdiensten die dit VIM-systeem volledig gebruiken, wordt 73 procent van de facturen binnen de 15 dagen na scandatum betaald, 18 procent tussen de 15-30 dagen, 7 procent tussen de 30-60 dagen en 3 procent na 60 dagen.

De beste leerling van de klas is de FOD Sociale Zekerheid. De FOD Gezondheid & FOD Werkgelegenheid halen, binnen het VIM-systeem, de laagste score. Daar staan respectievelijk 57 en 50 procent van de facturen 30 dagen na de scandatum nog open, terwijl 6 tot 7 procent zelfs na 60 dagen nog openstaat. Ook de FOD Justitie worstelt met de betalingstermijn voor facturen. Daar verloopt een groot deel van de facturatie nog buiten het VIM-systeem.

Voortaan zal wie een overheidsopdracht uitvoert die lager ligt dan een bepaald bedrag, zijn factuur verplicht digitaal moeten indienen. De ministerraad rondt daartoe eerstdaags een KB af. Deze verplichting zal er volgens De Bleeker voor zorgen dat nog meer facturen meteen in het VIM-systeem belanden en dus sneller betaald kunnen worden.

In regel moeten handelsfacturen aan de overheid binnen de 30 dagen worden betaald, te rekenen vanaf de datum waarop ze ontvangen worden. Om dat beter in kaart te brengen en de druk om tijdig te betalen te verhogen, plaatst de overheid voortaan elk kwartaal een rapport online met de gemiddelde betaaltermijnen van de federale overheidsdiensten. De nieuwe rapportering is mogelijk dankzij het digitaal facturatiesysteem van de overheid (het Vendor-Invoice-Managementsystem, kortweg VIM). Dat wordt vandaag al gebruikt bij het merendeel van de administraties en krijgt nog uitbreiding. De overheid betaalt gemiddeld 15 dagen na de scandatum van de factuur in 2021. Ter vergelijking, in 2020 bedroeg deze termijn gemiddeld 20 dagen en in 2019 zelfs 24 dagen. Bij de federale overheidsdiensten die dit VIM-systeem volledig gebruiken, wordt 73 procent van de facturen binnen de 15 dagen na scandatum betaald, 18 procent tussen de 15-30 dagen, 7 procent tussen de 30-60 dagen en 3 procent na 60 dagen. De beste leerling van de klas is de FOD Sociale Zekerheid. De FOD Gezondheid & FOD Werkgelegenheid halen, binnen het VIM-systeem, de laagste score. Daar staan respectievelijk 57 en 50 procent van de facturen 30 dagen na de scandatum nog open, terwijl 6 tot 7 procent zelfs na 60 dagen nog openstaat. Ook de FOD Justitie worstelt met de betalingstermijn voor facturen. Daar verloopt een groot deel van de facturatie nog buiten het VIM-systeem. Voortaan zal wie een overheidsopdracht uitvoert die lager ligt dan een bepaald bedrag, zijn factuur verplicht digitaal moeten indienen. De ministerraad rondt daartoe eerstdaags een KB af. Deze verplichting zal er volgens De Bleeker voor zorgen dat nog meer facturen meteen in het VIM-systeem belanden en dus sneller betaald kunnen worden.