Om een voorschot te krijgen van de Dienst Alimentatievorderingen moet de begunstigde van de onderhoudsuitkeringen zijn woonplaats hebben in België en moet het onderhoudsgeld in de vorige twaalf maanden twee keer niet of niet volledig betaald zijn geweest. Voorts mag het inkomen van de aanvrager niet te hoog liggen. Voor 2013 bedraagt het maximum aan netto-inkomsten 1.373 euro, te verhogen met 65 euro per kind ten laste. Het bedrag van het voorschot is gelijk aan het onderhoudsgeld dat werd vastgesteld in de gerechtelijke beslissing of in de notariële akte, weliswaar met een maximum van 175 euro per maand en per kind. De Dienst Alimentatievorderingen eist de uitbetaalde sommen vervolgens op bij de nalatige schuldenaar. Daarbij moet die 10 procent extra aan kosten ophoesten. Ook houdt de Dienst 5 procent in van de ingevorderde bedragen ten laste van de begunstigde. De Dienst Alimentatievorderingen maakt deel uit van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, een tak van de Federale Overheidsdienst Financiën. (Belga)

Om een voorschot te krijgen van de Dienst Alimentatievorderingen moet de begunstigde van de onderhoudsuitkeringen zijn woonplaats hebben in België en moet het onderhoudsgeld in de vorige twaalf maanden twee keer niet of niet volledig betaald zijn geweest. Voorts mag het inkomen van de aanvrager niet te hoog liggen. Voor 2013 bedraagt het maximum aan netto-inkomsten 1.373 euro, te verhogen met 65 euro per kind ten laste. Het bedrag van het voorschot is gelijk aan het onderhoudsgeld dat werd vastgesteld in de gerechtelijke beslissing of in de notariële akte, weliswaar met een maximum van 175 euro per maand en per kind. De Dienst Alimentatievorderingen eist de uitbetaalde sommen vervolgens op bij de nalatige schuldenaar. Daarbij moet die 10 procent extra aan kosten ophoesten. Ook houdt de Dienst 5 procent in van de ingevorderde bedragen ten laste van de begunstigde. De Dienst Alimentatievorderingen maakt deel uit van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, een tak van de Federale Overheidsdienst Financiën. (Belga)