Frank Philipsen, de topman van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI), pleit vandaag in De Tijd voor de opheffing van het bankgeheim. Dat is nodig om sneller fiscale fraude op te sporen.
...

Frank Philipsen, de topman van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI), pleit vandaag in De Tijd voor de opheffing van het bankgeheim. Dat is nodig om sneller fiscale fraude op te sporen.Is de huidige procedure om Belgische bankgegevens op te vragen zo omslachtig als de BBI-topman beweert?DAVE VAN MOPPES. "Dat kan vrij snel gebeuren. In eerste instantie vraagt de fiscus aan de belastingplichtige om de gegevens van een bankrekening vrijwillig te overhandigen. Indien dat wordt geweigerd kan de fiscus rechtstreeks naar de bank stappen met de vraag de gegevens over te maken. Dat kan hij vragen als hij ernstige vermoedens heeft van fraude of met het oog op een indiciaire belasting. In dat laatste geval heeft hij vermoedens dat de belastingplichtige bepaalde inkomsten niet aangeeft omdat de levensstijl niet overeenstemt met het fiscaal aangegeven inkomen. Eventueel zou de belastingplichtige de vraag van de fiscus aan de bank kunnen counteren met een rechtsprocedure, maar dat zal zelden lukken. Ik ken geen enkele bank die ooit heeft geweigerd die gegevens vrij te geven. Met andere woorden: de fiscus heeft al voldoende wapens om fiscale fraude te bestrijden."Er wordt verwezen naar de door de OESO in 2014 ingevoerde Common Reporting Standards (CRS), waarbij dat buitenlandse overheden de gegevens van bankrekeningen van Belgen aldaar doorspelen aan de Belgische fiscus. Weet de fiscus zo meer over buitenlandse dan binnenlandse rekeningen?VAN MOPPES. "De CRS-gegevens zijn beperkt tot de stand van de rekening op 31 december en de opbrengst, zonder een melding van de bron van die bedragen. Door de opheffing van het bankgeheim zou de fiscus op elk moment kunnen nagaan wie geld stort aan de belastingplichtige en waar hij dat geld aan besteedt. Dat is in strijd met de privacy."Ligt de vraag van de BBI in de lijn van de voorzitter van de rulingcommissie die de opheffing van het bankgeheim vroeg om niet geregulariseerd zwart kapitaal op Belgische rekeningen te achterhalen?VAN MOPPES. "Inderdaad. De vraag is verregaand. Het zou erop neerkomen dat een ijverige ambtenaar van vandaag op morgen kan beslissen in de bankrekening van elke Belg te snuisteren. Ik ken geen enkel democratisch land waar de fiscus zonder een concrete aanwijzingen bankgegevens kan opvragen van de burger. Er zijn grenzen."