Bij de vaststelling van de vergoeding wordt rekening gehouden met een aantal elementen zoals de duur van de hechtenis, de ernst van de ten laste gelegde feiten, een eventueel strafregister van betrokkene, de aantasting van de naam en faam en dergelijke, zei minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) op een parlementaire vraag van Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld). Bij het onderzoek wordt onder meer nagegaan of de voorlopige hechtenis al dan niet te wijten was aan het gedrag van de betrokkene. Is dit het geval, dan krijgt hij geen recht op een vergoeding. In 2011 werden 101 aanvragen voor een zogenaamde onwerkzame voorlopige hechtenis ingediend. Daarvan werden er 39 geweigerd en 53 gegrond verklaard. De overige zijn nog hangende bij de Commissie van Beroep inzake Onwerkzame Hechtenis. In 2012 waren er 99 aanvragen, waarvan er al 26 werden geweigerd en 40 gegrond werden verklaard. Voor 2011 werd in totaal al 376.988,13 euro uitbetaald. Voor 2012 gaat het om 201.592,35 euro. (Belga)

Bij de vaststelling van de vergoeding wordt rekening gehouden met een aantal elementen zoals de duur van de hechtenis, de ernst van de ten laste gelegde feiten, een eventueel strafregister van betrokkene, de aantasting van de naam en faam en dergelijke, zei minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) op een parlementaire vraag van Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld). Bij het onderzoek wordt onder meer nagegaan of de voorlopige hechtenis al dan niet te wijten was aan het gedrag van de betrokkene. Is dit het geval, dan krijgt hij geen recht op een vergoeding. In 2011 werden 101 aanvragen voor een zogenaamde onwerkzame voorlopige hechtenis ingediend. Daarvan werden er 39 geweigerd en 53 gegrond verklaard. De overige zijn nog hangende bij de Commissie van Beroep inzake Onwerkzame Hechtenis. In 2012 waren er 99 aanvragen, waarvan er al 26 werden geweigerd en 40 gegrond werden verklaard. Voor 2011 werd in totaal al 376.988,13 euro uitbetaald. Voor 2012 gaat het om 201.592,35 euro. (Belga)