België loopt wat achter op de buurlanden voor crowdfunding als bron van financiering van bedrijven, maar daar komt mogelijk verandering in. Er waren tot voor kort twee remmende factoren: de limiet op het bedrag dat een onderneming mocht ophalen via crowdfunding en, in mindere mate, de limiet op het bedrag dat één investeerder in één project mocht steken. In de buurlanden lagen die limieten hoger en nam crowdfunding als alternatieve financieringsvorm de voorbije jaren een hogere vlucht.
...