Sinds de invoering van het eenheidsstatuut is de carensdag afgeschaft. Dat betekent dat de arbeiders niet langer loon verliezen tijdens de eerste dag ziekte. De werkgever moet nu ook voor die dag het loon blijven doorbetalen. Tot eind vorig jaar was dat alleen het geval voor bedienden. Werkgevers die deze eerste dag ziekte toch niet wensen uit te betalen, zullen moeten aantonen dat de ziekte van de werknemer gesimuleerd is. Daartoe moeten ze hem laten onderzoeken door een controlearts. De controlearts mag zich bij de werknemer thuis aanmelden. Mag de zieke de woning niet verlaten van zijn huisdokter, dan heeft hij geen excuus om de controlearts niet te ontvangen. Heeft de zieke van zijn huisdokter wel het recht de woning te verlaten, dan kan de controlearts bij afwezigheid een bericht achterlaten waarin de zieke verzocht wordt om zich op kosten van de werkgever zo spoedig mogelijk te melden. Sinds kort kunnen de werkgevers in hun arbeidsreglement echter laten opnemen dat zieke werknemers tijdens de eerste dagen van hun afwezigheid in een blok van vier uur steeds moeten thuis blijven om een controlebezoek makkelijker te maken. Komt de controlearts tot de vaststelling dat de ziekte onterecht niet op het werk verschijnt, dan hoeft de werkgever het loon niet uit te betalen tijdens de afwezigheid. De werknemer die het niet eens is met de conclusies van de controlearts kan altijd de tussenkomst van een scheidsrechter vragen. (Belga)

Sinds de invoering van het eenheidsstatuut is de carensdag afgeschaft. Dat betekent dat de arbeiders niet langer loon verliezen tijdens de eerste dag ziekte. De werkgever moet nu ook voor die dag het loon blijven doorbetalen. Tot eind vorig jaar was dat alleen het geval voor bedienden. Werkgevers die deze eerste dag ziekte toch niet wensen uit te betalen, zullen moeten aantonen dat de ziekte van de werknemer gesimuleerd is. Daartoe moeten ze hem laten onderzoeken door een controlearts. De controlearts mag zich bij de werknemer thuis aanmelden. Mag de zieke de woning niet verlaten van zijn huisdokter, dan heeft hij geen excuus om de controlearts niet te ontvangen. Heeft de zieke van zijn huisdokter wel het recht de woning te verlaten, dan kan de controlearts bij afwezigheid een bericht achterlaten waarin de zieke verzocht wordt om zich op kosten van de werkgever zo spoedig mogelijk te melden. Sinds kort kunnen de werkgevers in hun arbeidsreglement echter laten opnemen dat zieke werknemers tijdens de eerste dagen van hun afwezigheid in een blok van vier uur steeds moeten thuis blijven om een controlebezoek makkelijker te maken. Komt de controlearts tot de vaststelling dat de ziekte onterecht niet op het werk verschijnt, dan hoeft de werkgever het loon niet uit te betalen tijdens de afwezigheid. De werknemer die het niet eens is met de conclusies van de controlearts kan altijd de tussenkomst van een scheidsrechter vragen. (Belga)