De impact van de griepdoortocht is de voorbije vijf jaar nooit zo hoog geweest als dit jaar. Sinds de tweede week van januari is er sprake van een echte griepepidemie. En ook nu is het nog steeds niet over. Tussen 11 februari en 17 februari 2013 consulteerden ongeveer 794 Belgen op 100.000 hun dokter met de symptomen van een griep. Wie koorts heeft, wordt aangeraden thuis te blijven om een verdere verspreiding te beperken. Maar voor sommigen kan het misschien een mooi alibi vormen om een baaldag te rechtvaardigen. Wat kan een werkgever hiertegen doen? Het meest aangewezen controlemiddel is het medisch onderzoek door een controlearts. De werkgever kan die te allen tijde sturen. Als werknemer mag je niet weigeren om hem of haar te ontvangen. Je kunt evenmin een onderzoek weigeren. De controlearts gaat na of de arbeidsongeschiktheid en de vermoedelijke duur van deze arbeidsongeschiktheid correct zijn. Daarvan mag hij een melding maken aan je werkgever. Alle overige zaken zoals de aard van de ziekte en de genomen medicatie behoren tot het medisch geheim. De controlearts mag zich op elk moment aanbieden, dus ook buiten de normale arbeidstijden en in het weekend. Hij mag ook al langskomen vooraleer je zelf een doktersattest hebt laten afgeven op je werk. De werknemer hoeft niet noodzakelijk thuis te blijven indien zijn huisarts dat niet noodzakelijk acht. In dat geval zal de controlearts een mededeling achterlaten. De werknemer moet dan zo vlug mogelijk in contact treden met de controlearts. De bevindingen van de controlearts moet men niet zomaar aanvaarden. Wijkt zijn mening af van die van de huisarts, dan dient een derde arts de beslissing te nemen. (Belga)

De impact van de griepdoortocht is de voorbije vijf jaar nooit zo hoog geweest als dit jaar. Sinds de tweede week van januari is er sprake van een echte griepepidemie. En ook nu is het nog steeds niet over. Tussen 11 februari en 17 februari 2013 consulteerden ongeveer 794 Belgen op 100.000 hun dokter met de symptomen van een griep. Wie koorts heeft, wordt aangeraden thuis te blijven om een verdere verspreiding te beperken. Maar voor sommigen kan het misschien een mooi alibi vormen om een baaldag te rechtvaardigen. Wat kan een werkgever hiertegen doen? Het meest aangewezen controlemiddel is het medisch onderzoek door een controlearts. De werkgever kan die te allen tijde sturen. Als werknemer mag je niet weigeren om hem of haar te ontvangen. Je kunt evenmin een onderzoek weigeren. De controlearts gaat na of de arbeidsongeschiktheid en de vermoedelijke duur van deze arbeidsongeschiktheid correct zijn. Daarvan mag hij een melding maken aan je werkgever. Alle overige zaken zoals de aard van de ziekte en de genomen medicatie behoren tot het medisch geheim. De controlearts mag zich op elk moment aanbieden, dus ook buiten de normale arbeidstijden en in het weekend. Hij mag ook al langskomen vooraleer je zelf een doktersattest hebt laten afgeven op je werk. De werknemer hoeft niet noodzakelijk thuis te blijven indien zijn huisarts dat niet noodzakelijk acht. In dat geval zal de controlearts een mededeling achterlaten. De werknemer moet dan zo vlug mogelijk in contact treden met de controlearts. De bevindingen van de controlearts moet men niet zomaar aanvaarden. Wijkt zijn mening af van die van de huisarts, dan dient een derde arts de beslissing te nemen. (Belga)