Op 3 december meldde ik in deze column het goede nieuws dat de bevrijdend roerende voorheffing was heringevoerd en dat het meldpunt bij de fiscus was afgeschaft. Beide elementen zorgen voor fiscale rust in beleggersland. Jammer genoeg geldt deze rust maar vanaf 1 januari 2013. Voor inkomsten die in 2012 zijn toegekend of betaalbaar gesteld, blijft de rijkentaks en aangifteplicht voor interesten en dividenden gewoon bestaan.

Rijkentaks zorgt voor aangifteplicht Het stelsel van de rijkentaks betekent dat bepaalde belastingplichtigen 4% extra belasting moeten betalen. De rijkentaks moet slechts betaald worden op bepaalde roerende inkomsten. Met name de inkomsten die in 2012 belastbaar zijn aan 21%. Dit zijn bijvoorbeeld dividenden die aan verlaagd tarief belast zijn en de meeste interesten. Het is een "rijken" taks omdat enkel burgers die een roerende inkomen hebben van meer dan 20.020 EUR, deze extra belasting moeten betalen. Om de "gelukkigen" uit de soep te vissen, moeten alle belastingplichtigen hun roerende inkomsten aangeven.

Overgangsmaatregel

Al gauw besefte men dat dit een contraproductieve draak van een maatregel was. Maar door het tergend traag rechtzetten van deze vergissing, is voor 2012 het kwaad geschied. Hiervoor moest dus een slimme overgangsmaatregel worden bedacht. Eind november vingen wij geruchten op over die slimme overgangsmaatregel voor 2012. U moet de dividenden en interesten toch niet aangegeven als u aan elk van uw banken vraagt om de 4% in te houden.

Ondanks het feit dat dit reeds een maand geleden bekend was, komt men er nu pas officieel mee op de proppen. Met name via het persbericht van vrijdag 21 december. Hierin wordt gesteld: "de keuze moet ten laatste tegen 31 december 2012 kenbaar gemaakt zijn bij de instelling (bank, beursvennootschap, onderneming,...) waar de inkomsten zijn ontvangen; wanneer men bij meerdere instellingen inkomsten heeft opgetrokken, moet de keuze elk afzonderlijk per instelling worden gemaakt voor de inkomsten die in die instelling zijn opgetrokken; de gemaakte keuze geldt per instelling en voor alle inkomsten van het volledige jaar 2012.

De geïnteresseerde lezer vindt hier het volledige bericht.

Kerstweek

En dus heeft u amper één week om uw zaakjes te regelen. U heeft dus geen andere keuze dan uw bankiers tijdens de Kerstdagen lastig te vallen met het verzoek om de 4% in te houden. De banken krijgen dan tot 31 maart 2013 om de rijkentaks door te storten aan de schatkist. Doet u dat verzoek niet, dan wacht u een administratieve calvarie bij het invullen van uw jaarlijkse fiscale aangifte. En dus richt u dat verzoek aan uw banken best op een bewijsbare manier (email, aangetekende post, ontvangstbewijs van de bank). Bij controle zal u dan kunnen bewijzen dat u zich terecht heeft beroepen op de bevrijdende roerende voorheffing. Overigens zijn zij die een buitenlandse bankrekening hebben in ieder geval de klos. De buitenlandse bank kan de extra 4% immer niet inhouden. Zij zullen dus sowieso al hun roerende inkomsten moeten opgeven. Benieuwd wat Europa daarvan gaat vinden.

Volg de discussie mee op Twitter via @Anton_Rivus.

Anton van Zantbeek Advocaat Rivus

Op 3 december meldde ik in deze column het goede nieuws dat de bevrijdend roerende voorheffing was heringevoerd en dat het meldpunt bij de fiscus was afgeschaft. Beide elementen zorgen voor fiscale rust in beleggersland. Jammer genoeg geldt deze rust maar vanaf 1 januari 2013. Voor inkomsten die in 2012 zijn toegekend of betaalbaar gesteld, blijft de rijkentaks en aangifteplicht voor interesten en dividenden gewoon bestaan. Rijkentaks zorgt voor aangifteplicht Het stelsel van de rijkentaks betekent dat bepaalde belastingplichtigen 4% extra belasting moeten betalen. De rijkentaks moet slechts betaald worden op bepaalde roerende inkomsten. Met name de inkomsten die in 2012 belastbaar zijn aan 21%. Dit zijn bijvoorbeeld dividenden die aan verlaagd tarief belast zijn en de meeste interesten. Het is een "rijken" taks omdat enkel burgers die een roerende inkomen hebben van meer dan 20.020 EUR, deze extra belasting moeten betalen. Om de "gelukkigen" uit de soep te vissen, moeten alle belastingplichtigen hun roerende inkomsten aangeven. Overgangsmaatregel Al gauw besefte men dat dit een contraproductieve draak van een maatregel was. Maar door het tergend traag rechtzetten van deze vergissing, is voor 2012 het kwaad geschied. Hiervoor moest dus een slimme overgangsmaatregel worden bedacht. Eind november vingen wij geruchten op over die slimme overgangsmaatregel voor 2012. U moet de dividenden en interesten toch niet aangegeven als u aan elk van uw banken vraagt om de 4% in te houden. Ondanks het feit dat dit reeds een maand geleden bekend was, komt men er nu pas officieel mee op de proppen. Met name via het persbericht van vrijdag 21 december. Hierin wordt gesteld: "de keuze moet ten laatste tegen 31 december 2012 kenbaar gemaakt zijn bij de instelling (bank, beursvennootschap, onderneming,...) waar de inkomsten zijn ontvangen; wanneer men bij meerdere instellingen inkomsten heeft opgetrokken, moet de keuze elk afzonderlijk per instelling worden gemaakt voor de inkomsten die in die instelling zijn opgetrokken; de gemaakte keuze geldt per instelling en voor alle inkomsten van het volledige jaar 2012. De geïnteresseerde lezer vindt hier het volledige bericht. Kerstweek En dus heeft u amper één week om uw zaakjes te regelen. U heeft dus geen andere keuze dan uw bankiers tijdens de Kerstdagen lastig te vallen met het verzoek om de 4% in te houden. De banken krijgen dan tot 31 maart 2013 om de rijkentaks door te storten aan de schatkist. Doet u dat verzoek niet, dan wacht u een administratieve calvarie bij het invullen van uw jaarlijkse fiscale aangifte. En dus richt u dat verzoek aan uw banken best op een bewijsbare manier (email, aangetekende post, ontvangstbewijs van de bank). Bij controle zal u dan kunnen bewijzen dat u zich terecht heeft beroepen op de bevrijdende roerende voorheffing. Overigens zijn zij die een buitenlandse bankrekening hebben in ieder geval de klos. De buitenlandse bank kan de extra 4% immer niet inhouden. Zij zullen dus sowieso al hun roerende inkomsten moeten opgeven. Benieuwd wat Europa daarvan gaat vinden. Volg de discussie mee op Twitter via @Anton_Rivus. Anton van Zantbeek Advocaat Rivus