Voor onder meer chocolade, koffie en bananen met het fairtradelabel is de verkoop in 2021 sterk gestegen. De goede resultaten zijn vooral te verklaren door de groei op cacao. Zo klopte het marktaandeel voor chocolade af op 15,4 procent, een stijging van bijna zeven procentpunt in vergelijking met het jaar ervoor.

De verkoop van fairtradeproducten zorgde in België voor een opbrengst van 3,5 miljoen euro, uitgedrukt in fairtradepremie. Dat is een vaste som die integraal naar boerencoöperaties en werknemersorganisaties gaat. Die investeren ze onder meer in duurzame productietechnieken en onderwijs. Daarnaast ging ook het bewustzijn rond het fairtradelabel erop vooruit. Zo'n 83 procent van de Belgen geeft aan het label te herkennen, het hoogste niveau in jaren.

Fairtrade België reageert tevreden op de resultaten: 'Dit zijn hoopgevende signalen voor een duurzame toekomst waarin consumenten, bedrijven en overheden samen kiezen voor sociale rechtvaardigheid.'

Voor onder meer chocolade, koffie en bananen met het fairtradelabel is de verkoop in 2021 sterk gestegen. De goede resultaten zijn vooral te verklaren door de groei op cacao. Zo klopte het marktaandeel voor chocolade af op 15,4 procent, een stijging van bijna zeven procentpunt in vergelijking met het jaar ervoor.De verkoop van fairtradeproducten zorgde in België voor een opbrengst van 3,5 miljoen euro, uitgedrukt in fairtradepremie. Dat is een vaste som die integraal naar boerencoöperaties en werknemersorganisaties gaat. Die investeren ze onder meer in duurzame productietechnieken en onderwijs. Daarnaast ging ook het bewustzijn rond het fairtradelabel erop vooruit. Zo'n 83 procent van de Belgen geeft aan het label te herkennen, het hoogste niveau in jaren.Fairtrade België reageert tevreden op de resultaten: 'Dit zijn hoopgevende signalen voor een duurzame toekomst waarin consumenten, bedrijven en overheden samen kiezen voor sociale rechtvaardigheid.'