Bij het overschrijden van de spilindex worden de sociale uitkeringen de maand nadien verhoogd, als compensatie voor de gestegen levensduurte. De ambtenarenweddes volgen de maand daarop. De ambtenaren zien hun loon dit jaar daarmee vier keer omhoog gaan, telkens met 2 procent.

Ook begin volgend jaar - in maart als de vooruitzichten van het Planbureau worden bevestigd - kunnen ze een nieuwe loonaanpassing verwachten. Het Planbureau verhoogde vrijdag ook zijn verwachtingen voor de jaarinflatie. Het gaat nu uit van 8,1 procent, tegen 7,8 procent bij de vorige prognose. In 2023 zou de inflatie uitkomen op 3,5 procent.

Bij het overschrijden van de spilindex worden de sociale uitkeringen de maand nadien verhoogd, als compensatie voor de gestegen levensduurte. De ambtenarenweddes volgen de maand daarop. De ambtenaren zien hun loon dit jaar daarmee vier keer omhoog gaan, telkens met 2 procent.Ook begin volgend jaar - in maart als de vooruitzichten van het Planbureau worden bevestigd - kunnen ze een nieuwe loonaanpassing verwachten. Het Planbureau verhoogde vrijdag ook zijn verwachtingen voor de jaarinflatie. Het gaat nu uit van 8,1 procent, tegen 7,8 procent bij de vorige prognose. In 2023 zou de inflatie uitkomen op 3,5 procent.