In 'normale' jaren wordt voor ruim 5 miljoen euro aan maaltijd- en ecocheques niet gebruikt. In 2020 zal dat bedrag wellicht minder hoog liggen, omdat er dit jaar al twee verlengingen werden doorgevoerd. Maar niettemin bleven er maanden over waarin cheques vervallen zijn.

Met haar amendement op de programmawet wil Lanjri ervoor zorgen dat de waarde van de cheques niet bij een van de drie uitgiftekantoren blijft zitten, maar bij de werknemer terechtkomt. Daarom moeten de cheques die vervallen zijn in 2020 en die niet in aanmerking zijn gekomen voor een verlenging, 'heruitgegeven' worden met een nieuwe geldigheidsduur. Dat mag niet tot extra kosten leiden voor de werknemer of zijn werkgever.

'In dit moeilijke jaar 2020 kunnen werknemers elke ondersteuning gebruiken', motiveert de christendemocratische politica haar voorstel. Ze wil dat vanaf volgend jaar met de sociale partners een definitieve oplossing wordt gezocht voor het probleem.

In 'normale' jaren wordt voor ruim 5 miljoen euro aan maaltijd- en ecocheques niet gebruikt. In 2020 zal dat bedrag wellicht minder hoog liggen, omdat er dit jaar al twee verlengingen werden doorgevoerd. Maar niettemin bleven er maanden over waarin cheques vervallen zijn. Met haar amendement op de programmawet wil Lanjri ervoor zorgen dat de waarde van de cheques niet bij een van de drie uitgiftekantoren blijft zitten, maar bij de werknemer terechtkomt. Daarom moeten de cheques die vervallen zijn in 2020 en die niet in aanmerking zijn gekomen voor een verlenging, 'heruitgegeven' worden met een nieuwe geldigheidsduur. Dat mag niet tot extra kosten leiden voor de werknemer of zijn werkgever. 'In dit moeilijke jaar 2020 kunnen werknemers elke ondersteuning gebruiken', motiveert de christendemocratische politica haar voorstel. Ze wil dat vanaf volgend jaar met de sociale partners een definitieve oplossing wordt gezocht voor het probleem.