Volledig elektrische wagens kunnen tot tien keer sneller laden aan een laadpaal dan via een klassiek stopcontact. Maar ook voor wie met een plug-inhybride rijdt, is zo'n investering het overwegen waard. "Het is in principe mogelijk om de kleinere batterij van een plug-inhybride 's nachts volledig op te laden via het gewone stopcontact", weet Sander Hereijgers, de CEO van Pluginvest. "Maar via een laadpaal gaat het toch een pak sneller."
...

Volledig elektrische wagens kunnen tot tien keer sneller laden aan een laadpaal dan via een klassiek stopcontact. Maar ook voor wie met een plug-inhybride rijdt, is zo'n investering het overwegen waard. "Het is in principe mogelijk om de kleinere batterij van een plug-inhybride 's nachts volledig op te laden via het gewone stopcontact", weet Sander Hereijgers, de CEO van Pluginvest. "Maar via een laadpaal gaat het toch een pak sneller.""Bovendien is het veiliger. De bekabeling voor stopcontacten in een woning is doorgaans niet gedimensioneerd voor een urenlange belasting op hoog vermogen. Je riskeert dus dat het circuit overbelast geraakt en dat daardoor de stroom uitvalt. Een laadpaal wordt afzonderlijk aangesloten aan je zekeringskast, waarvoor overbelasting vermeden wordt.""Een bijkomende troef van die laadpaal is het feit dat de energiekosten makkelijker kunnen gesplitst worden. Dat maakt de aparte afrekening van de stroom met je vennootschap of je werkgever eenvoudiger en transparanter. Slimme toestellen kunnen bovendien het vermogen sturen in functie van het verbruik van je woning. Met de nakende invoering van het capaciteitstarief in het achterhoofd, dat rekening zal houden met je verbruikspieken, is dit zeker een pluspunt."Maar hoeveel betaalt u hiervoor? "Een slim laadstation, inclusief standaardinstallatie en keuring vind je bij ons vanaf 1.350 euro exclusief btw", zegt Sander Hereijgers. "Eventuele graafwerken, ingrijpende aanpassingen van uw elektriciteitsinstallatie en extra opties kunnen de prijs uiteraard opdrijven. Voor de duurste modellen moet je een budget tussen 1.600 en 2.000 euro exclusief btw voorzien.""Voor de installatie van een laadstation bij een privéwoning geldt hetzelfde btw-regime als voor andere werken aan die woning", weet Kris Eeckhout, btw-specialist bij KPMG. "In principe betaal je dus 21 procent btw, maar wanneer het pand minstens tien jaar oud is, geldt het verlaagde tarief van 6 procent. De laadpaal moet dan wel in je woning of aan de buitengevel geïnstalleerd worden, of in of aan de garage of carport die bij je huis of appartement hoort."Koopt u een laadpaal zelf, dan komt u in aanmerking voor een eenmalige belastingvermindering via uw jaarlijkse aangifte. Die heeft betrekking op de totale uitgaven voor het laadstation (aankoop, plaatsing, verplichte keuring en eventuele aanpassing van uw elektriciteitsinstallatie), inclusief btw. Het fiscaal voordeel wordt echter met de jaren afgebouwd. De korting bedraagt:· 45 procent wanneer de uitgave in de periode van 1 september 2021 tot en met 31 december 2022 gebeurt.· 30 procent bij een investering in de loop van 2023.· 15 procent vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 augustus 2024.Weet ook dat de vermindering berekend wordt op maximaal 1.500 euro per belastingplichtige en per laadstation. Het belastingvoordeel bedraagt in 2022 jaar dus hoogstens (1.500 euro x 45 procent =) 675 euro.Om op dit fiscaal voordeel aanspraak te kunnen maken, gelden ook nog eens enkele strikte voorwaarden. Meer bepaald:· U laat de laadpaal plaatsen door een erkende installateur (dus geen doe-het-zelf).· U kiest voor een slimme laadpaal die de laadtijd en het laadvermogen softwarematig laat sturen door een centraal beheerssysteem. U bepaalt dus niet altijd zelf meer wanneer en hoelang u uw wagen oplaadt. Een slim laadstation kan het opladen bijvoorbeeld uitstellen tot de daluren, opdat de elektriciteitsvoorziening niet in gevaar komt. · De laadpaal wordt geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van uw woning (waar u uiterlijk op 1 januari van het aanslagjaar ingeschreven bent). Ofwel bent u de eigenaar van het pand, maar u mag evengoed de huurder, de vruchtgebruiker, de erfpachter of de opstalhouder zijn. Tweede verblijven komen niet in aanmerking.· Het laadstation wordt gevoed met hernieuwbare energie. Ofwel via eigen productie (zonnepanelen of warmtepomp), ofwel via een leverancier die 100 procent groen is, ofwel via een mix van beide.· De installatie wordt goedgekeurd door een erkend keuringsorganisme."Belangrijk is dat je de nodige bewijsstukken beschikbaar houdt", waarschuwt Kevin De Schrijver, senior tax advisor bij KPMG. "Denk aan de facturen van de uitgaven, het betalingsbewijs, het bewijs dat het laadstation slim is en enkel groene stroom gebruikt, en het attest van de keuring."Investeert uw vennootschap in een laadpaal, dan zijn de uitgaven niet onderworpen aan de fiscale aftrekbeperking voor autokosten. Ze kan de investering dus in principe voor 100 procent afschrijven. Mogelijk komt uw bedrijf zelfs in aanmerking voor een verhoogde kostenaftrek van:· 200 procent bij een investering in de periode van 1 september 2021 tot en met 31 december 2022.· 150 procent bij een investering vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 augustus 2024.Voor deze verhoogde kostenaftrek gelden eveneens enkele voorwaarden:· Het betreft een slimme laadpaal.· De laadinfrastructuur is publiek toegankelijk tijdens uw openingsuren en/of sluitingsuren. Iedereen mag dus op eigen kosten zijn wagen komen opladen aan de laadpaal van uw bedrijf. Die paal mag ook aan uw woning (uw gezinswoning, maar ook bijvoorbeeld uw tweede verblijf) geïnstalleerd worden, zolang hij maar publiek toegankelijk is. "Dit was evenwel niet de bedoeling van de wetgever", relativeert Olivier Vanneste, verloningsspecialist bij KPMG. "Bovendien is de publieke toegankelijkheid van thuislaadpalen in de praktijk vaak moeilijk."· Uw onderneming schrijft de laadpaal over minstens vijf jaar af.Uw vennootschap kan de btw recupereren ten belope van het werkelijke beroepsgebruik. De eventueel niet-aftrekbare btw kan ze mee opnemen in de verhoogde kostenaftrek.Werkt u in dienstverband, dan kan uw werkgever ervoor kiezen om samen met een bedrijfswagen ook een laadinfrastructuur bij u thuis te voorzien. Uzelf betaalt daarop dan geen extra belastingen of socialezekerheidsbijdragen, want het belastbare voordeel van alle aard geldt enkel voor de bedrijfsauto.De terugbetaling van de laadkosten is onbelast wanneer aan enkele voorwaarden voldaan is:· Het betreft een slimme laadpaal die het verbruik doorgeeft aan de werkgever.· De car policy voorziet in een terugbetaling van de afgenomen elektriciteit.· Enkel de elektriciteit die gebruikt wordt om de batterij op te laden, wordt terugbetaald. Dat kan volgens de werkelijke kosten, maar in de praktijk wordt vaak gewerkt met een forfait dat bepaald wordt door de energieregulator CREG.Verlaat u binnen vier jaar na de installatie van de laadpaal het bedrijf, en mag u die gratis behouden? In dat geval wordt u alsnog belast op een voordeel van alle aard. Meer bepaald: de installatieprijs verminderd met 25 procent per verstreken jaar."Merk op dat een laadpaal ook deel kan uitmaken van een cafetariaplan", zegt Olivier Vanneste. "Je werkgever kan er ten slotte ook voor kiezen om je privé-investering in het laadstation (deels) te vergoeden. Weet echter dan je in al deze scenario's geen aanspraak kunt maken op de belastingvermindering via je privé-aangifte. Dat kan wél wanneer je werkgever het laadstation (cash) vergoedt en dit bedrag volledig onderworpen wordt aan belastingen."