De forse toename in 2020 is volgens de FOD Economie vooral toe te schrijven aan een stijging van het aantal meldingen die met corona te maken hebben. De meest voorkomende meldingen waren die over fraude bij het online kopen en verkopen van goederen en diensten (22 %). Daarna volgden ververlende telefoontjes van marketingbureaus die hun producten proberen te verkopen (12 %), gevolgd door spookfacturen: fictieve facturen voor goederen of diensten die men niet besteld heeft (8 %).

Fraudeurs en oplichters maakten vorig jaar van de coronacrisis gebruik om valse webshops te creëren. Die speelden in op de lockdown door onder andere bureaubenodigdheden, materiaal om thuis te sporten, mondmaskers of ontsmettingsgels te verkopen. Het aantal meldingen daarover steeg met 150 procent (meer dan 12.500 meldingen). Daarbij werden de bestelde producten niet geleverd of werden gegevens gebruikt voor phishing.

Fraudeurs maakten ook frauduleuze reisvouchers en valse e-mails en sms'en in naam van de overheid. Meer dan 70 websites en 385 accounts (bankrekeningnummers, telefoonnummers en e-mailadressen) werden geblokkeerd.

Controles

De Economische Inspectie voerde in 2020 ook 9.101 covid-19-gerelateerde controles uit, zoals bijvoorbeeld controles op het naleven van de verplichte sluiting van handelszaken. Daarnaast werden er 136 onderzoeken opgestart naar aanleiding van meldingen over nagemaakte of niet-genormeerde mondmaskers. Daaruit vloeiden 69 processen-verbaal en 3 waarschuwingen voort.

'Sinds 2015 is het aantal meldingen van bedrog, oplichting of fraude ten nadele van consumenten bij de FOD Economie meer dan verdrievoudigd', zegt minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS). 'Om de ontvangst en de opvolging van deze meldingen te verbeteren, verdienen de digitale instrumenten een nog grotere investering. Daarom zal het uniek loket voor alle vragen en klachten van consumenten een belangrijke doelstelling zijn van de regering om de consumenten beter te beschermen.'

De forse toename in 2020 is volgens de FOD Economie vooral toe te schrijven aan een stijging van het aantal meldingen die met corona te maken hebben. De meest voorkomende meldingen waren die over fraude bij het online kopen en verkopen van goederen en diensten (22 %). Daarna volgden ververlende telefoontjes van marketingbureaus die hun producten proberen te verkopen (12 %), gevolgd door spookfacturen: fictieve facturen voor goederen of diensten die men niet besteld heeft (8 %). Fraudeurs en oplichters maakten vorig jaar van de coronacrisis gebruik om valse webshops te creëren. Die speelden in op de lockdown door onder andere bureaubenodigdheden, materiaal om thuis te sporten, mondmaskers of ontsmettingsgels te verkopen. Het aantal meldingen daarover steeg met 150 procent (meer dan 12.500 meldingen). Daarbij werden de bestelde producten niet geleverd of werden gegevens gebruikt voor phishing. Fraudeurs maakten ook frauduleuze reisvouchers en valse e-mails en sms'en in naam van de overheid. Meer dan 70 websites en 385 accounts (bankrekeningnummers, telefoonnummers en e-mailadressen) werden geblokkeerd.De Economische Inspectie voerde in 2020 ook 9.101 covid-19-gerelateerde controles uit, zoals bijvoorbeeld controles op het naleven van de verplichte sluiting van handelszaken. Daarnaast werden er 136 onderzoeken opgestart naar aanleiding van meldingen over nagemaakte of niet-genormeerde mondmaskers. Daaruit vloeiden 69 processen-verbaal en 3 waarschuwingen voort. 'Sinds 2015 is het aantal meldingen van bedrog, oplichting of fraude ten nadele van consumenten bij de FOD Economie meer dan verdrievoudigd', zegt minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS). 'Om de ontvangst en de opvolging van deze meldingen te verbeteren, verdienen de digitale instrumenten een nog grotere investering. Daarom zal het uniek loket voor alle vragen en klachten van consumenten een belangrijke doelstelling zijn van de regering om de consumenten beter te beschermen.'