De lidstaten van de Europese Unie hebben donderdag een nieuw regelgevend kader voor batterijen aangenomen. Industriële batterijen en batterijen van elektrische voertuigen zullen in de toekomst een 'batterijpaspoort' krijgen - een elektronisch raadpleegbaar dossier met de unieke gegevens van elke individuele batterij. Dat moet die batterijen beter traceerbaar maken en bedrijven de kans geven innovatieve producten en diensten te ontwikkelen. Consumenten zullen dan weer weten welke grondstoffen in hun batterijen verwerkt zijn.

De verordening moet een Europees 'ecosysteem' voor batterijen helpen ontwikkelen. Dat betekent dat de productie en het gebruik zo duurzaam mogelijk gemaakt worden, en dat ook de verwerking van afgedankte batterijen in milieuvriendelijke omstandigheden gebeurt.

De nieuwe wetgeving is meer bepaald een voorloper op het gebied van circulaire economie en past ook in de strategische autonomie die de Europese Unie beoogt. De grondstoffen kobalt, lood, lithium of nikkel die vaak in batterijen worden gebruikt, zijn in Europa weinig of niet beschikbaar. Door die meer efficiënt te gebruiken en indien mogelijk ook te recycleren of terug te winnen, wil de EU minder afhankelijk worden van de import uit derde landen.

De lidstaten bepaalden donderdag hun standpunt over de verordening en kunnen nu de onderhandelingen over de finale tekst aanvatten met het Europees Parlement, dat eerder zijn prioriteiten oplijstte. Over de invoering van een batterijpaspoort zijn beide instellingen het alvast eens. Voor consumenten is de nieuwe wetgeving belangrijk omdat die producenten zal verplichten batterijen vervangbaar te maken. Denk aan een tablet die nu naar het containerpark moet worden gebracht omdat de batterij stuk is, terwijl de rest van het toestel nog prima werkt.

België keurde de verordening donderdag mee goed, maar Waals minister van Leefmilieu Céline Tellier, die op de vergadering ons land vertegenwoordigde, had wel nog twee punten van kritiek. Ze wil dat de verordening aan de bestaande REACH-wetgeving gekoppeld wordt, die normen voor het gebruik van chemische stoffen vaststelt, en dat ook batterijen die naar derde landen uitgevoerd worden aan de Europese kwaliteitseisen blijven voldoen. België hoopt die punten nog te kunnen binnenhalen tijdens de onderhandelingen met het parlement.

De lidstaten van de Europese Unie hebben donderdag een nieuw regelgevend kader voor batterijen aangenomen. Industriële batterijen en batterijen van elektrische voertuigen zullen in de toekomst een 'batterijpaspoort' krijgen - een elektronisch raadpleegbaar dossier met de unieke gegevens van elke individuele batterij. Dat moet die batterijen beter traceerbaar maken en bedrijven de kans geven innovatieve producten en diensten te ontwikkelen. Consumenten zullen dan weer weten welke grondstoffen in hun batterijen verwerkt zijn.De verordening moet een Europees 'ecosysteem' voor batterijen helpen ontwikkelen. Dat betekent dat de productie en het gebruik zo duurzaam mogelijk gemaakt worden, en dat ook de verwerking van afgedankte batterijen in milieuvriendelijke omstandigheden gebeurt.De nieuwe wetgeving is meer bepaald een voorloper op het gebied van circulaire economie en past ook in de strategische autonomie die de Europese Unie beoogt. De grondstoffen kobalt, lood, lithium of nikkel die vaak in batterijen worden gebruikt, zijn in Europa weinig of niet beschikbaar. Door die meer efficiënt te gebruiken en indien mogelijk ook te recycleren of terug te winnen, wil de EU minder afhankelijk worden van de import uit derde landen.De lidstaten bepaalden donderdag hun standpunt over de verordening en kunnen nu de onderhandelingen over de finale tekst aanvatten met het Europees Parlement, dat eerder zijn prioriteiten oplijstte. Over de invoering van een batterijpaspoort zijn beide instellingen het alvast eens. Voor consumenten is de nieuwe wetgeving belangrijk omdat die producenten zal verplichten batterijen vervangbaar te maken. Denk aan een tablet die nu naar het containerpark moet worden gebracht omdat de batterij stuk is, terwijl de rest van het toestel nog prima werkt.België keurde de verordening donderdag mee goed, maar Waals minister van Leefmilieu Céline Tellier, die op de vergadering ons land vertegenwoordigde, had wel nog twee punten van kritiek. Ze wil dat de verordening aan de bestaande REACH-wetgeving gekoppeld wordt, die normen voor het gebruik van chemische stoffen vaststelt, en dat ook batterijen die naar derde landen uitgevoerd worden aan de Europese kwaliteitseisen blijven voldoen. België hoopt die punten nog te kunnen binnenhalen tijdens de onderhandelingen met het parlement.