'Er is oorlog, er is een energiecrisis. En we bereiden ons maar beter voor op nog moeilijker tijden', zegt IEA-directeur Fatih Birol in een interview met Der Spiegel. 'Een snelheidsbeperking zou geen grote verandering betekenen in het dagelijkse leven', aldus de topman. 'Enkele kilometers per uur trager rijden is maar een klein compromis in vergelijking met wat mensen in Oekraïne te verduren krijgen'.

Ook milieubewegingen hebben de oorlog in Oekraïne al aangegrepen om te pleiten voor een snelheidsbeperking op Duitse snelwegen, waar op sommige stukken Autobahn er geen snelheidslimieten zijn. Eerder heeft het IEA al voor een beperking met minstens 10 kilometer per uur geijverd als middel om olie te besparen.

'Er is oorlog, er is een energiecrisis. En we bereiden ons maar beter voor op nog moeilijker tijden', zegt IEA-directeur Fatih Birol in een interview met Der Spiegel. 'Een snelheidsbeperking zou geen grote verandering betekenen in het dagelijkse leven', aldus de topman. 'Enkele kilometers per uur trager rijden is maar een klein compromis in vergelijking met wat mensen in Oekraïne te verduren krijgen'.Ook milieubewegingen hebben de oorlog in Oekraïne al aangegrepen om te pleiten voor een snelheidsbeperking op Duitse snelwegen, waar op sommige stukken Autobahn er geen snelheidslimieten zijn. Eerder heeft het IEA al voor een beperking met minstens 10 kilometer per uur geijverd als middel om olie te besparen.