Minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) stelde eind vorig jaar haar nieuwe telecomwet voor. Die trad in werking op 10 januari 2022. Naar onze mening geen dag te vroeg, want de regelgeving wordt volgens de minister slechts om de tien jaar geüpdatet, en dat is een eeuwigheid in het snel evoluerende digitale landschap.
...

Minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) stelde eind vorig jaar haar nieuwe telecomwet voor. Die trad in werking op 10 januari 2022. Naar onze mening geen dag te vroeg, want de regelgeving wordt volgens de minister slechts om de tien jaar geüpdatet, en dat is een eeuwigheid in het snel evoluerende digitale landschap.De nieuwe wet is een lijvig document van maar liefst 1.500 pagina's. Ze zet de Europese richtlijnen om in nationale regels, met hier en daar eigen accenten. Hieronder vindt u de belangrijkste acht nieuwigheden.Al in 2017 werd in ons land de Easy Switch-procedure ingevoerd. Die moest de overstap naar een andere operator vergemakkelijken. Maar door een gebrekkige communicatie geraakte dit systeem tot op heden niet bekend bij het grote publiek. In de afgelopen drie jaar werd dan ook amper een vijfde van alle omschakelingen naar een andere provider via dat systeem geregeld.De nieuwe telecomwet moet Easy Switch nieuw leven inblazen. Ze verplicht de operatoren om bovenaan op hun facturen een code te vermelden die de overstap toegankelijker moet maken. Wanneer u die code meedeelt aan de nieuwe provider, zorgt die ervoor dat alle diensten netjes worden opgezegd en overgedragen. Op die manier kunnen ook dubbele factureringen vermeden worden.Naast consumenten kunnen nu eveneens kleine ondernemingen van deze Easy Switch-code gebruikmaken.In de praktijk blijft de overstap naar een nieuwe operator vaak uit, uit angst om het huidige e-mailadres - bijvoorbeeld @telenet.be of @skynet.be - te verliezen. In het verleden voorzag de telecomwet al dat u nog gedurende achttien maanden toegang kreeg tot uw mailbox bij de vorige provider. Die maximumperiode wordt nu verlengd. U zal dus nog langer gebruik kunnen maken van uw oud e-mailadres, maar de operator mag daarvoor dan wel een vergoeding vragen. Hoeveel die maximaal mag zijn, moet nog worden bepaald.De nieuwe telecomwet gaat ook de strijd aan met de lange wachttijden bij de klantendiensten. Krijgt u na 2,5 minuten irritante wachtmuziek nog altijd geen helpdeskmedewerker aan de lijn, dan kunt u nu in principe uw gegevens achterlaten. De provider is dan verplicht om binnen de 24 uur telefonisch contact met u op te nemen. Om aan die plicht te kunnen voldoen, zullen operatoren dus mogelijk hun capaciteit moeten optrekken.Elke telecomoperator moet nu ook zijn facturen op dezelfde manier samenvatten. Minister De Sutter heeft het in haar persmededeling over een "uniforme factsheet" die de transparantie moet ondersteunen, en het zo gemakkelijker moet maken om de tarieven te vergelijken. "Daar staat dan bijvoorbeeld op hoeveel het kost om te bellen na een bepaald uur, of hoeveel je extra betaalt als je meer data verbruikt", illustreert ze. "In het verleden stond dat vaak allemaal verspreid op een website. De kleine lettertjes moeten verleden tijd zijn."Operatoren moeten bovendien jaarlijks expliciet het goedkoopste abonnement op uw factuur kenbaar maken. Het is aan u als klant om daar al dan niet op in te gaan. Die verplichting bestond al, maar de informatie dient nu explicieter vermeld te worden. Bovendien moet ze ook via e-mail en sms gecommuniceerd worden. Zo moet een einde worden gemaakt aan de bekende praktijken waarbij u jarenlang met een abonnement opgezadeld zit dat niet (meer) past bij uw gebruiksprofiel.De nieuwe telecomwet wil ook de koppelverkoop van de operatoren aanpakken. U weet wel: zo'n contract waarbij u een goedkope smartphone krijgt in ruil voor een abonnement gedurende doorgaans 24 maanden. "Consumenten en kleine zakelijke gebruikers weten voortaan in één oogopslag hoelang ze nog gebonden zijn aan zo'n koppelcontract", legt Petra De Sutter uit.U krijgt ook de kans om de overeenkomst al na zes maanden te verbreken. Het restbedrag van de smartphone moet u dan wel in één keer vereffenen.Volgens een studie van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT), de telecomregulator in ons land, zijn WhatsApp en Facebook Messenger de meest populaire diensten om berichten te versturen via internet. Ook videobeldiensten als Skype en FaceTime worden door een op de drie bevraagden regelmatig gebruikt.Daarom krijgen ook die services extra aandacht in de vernieuwde telecomwet. Ze worden aan strengere controles onderworpen, en moeten storingen en andere incidenten voortaan melden aan het BIPT."De telecomwet zet voor die spelers ook de deur open voor verplichtingen in het kader van de zogenaamde interoperabiliteit", merkt Petra De Sutter op. "Dat betekent: het mogelijk maken om bijvoorbeeld te bellen vanuit de Messenger-app naar WhatsApp. Het is iets voor de toekomst waarover al gesproken wordt in de Europese wandelgangen. De nieuwe wet vormt een eerste bouwsteen."Volgens de minister worden er in België dagelijks gemiddeld 12.000 frauduleuze sms'en gemeld. Die hebben meestal als doel via een phishingtechniek geld van een rekening te halen. Belgische operatoren hadden al de mogelijkheid om berichten te screenen en eventueel te blokkeren. Maar dat blijkt grotendeels een manueel proces te zijn, waarbij de operatoren?volgens De Sutter "bij wijze van spreken woord voor woord moeten intikken om berichten op het spoor te komen".De nieuwe telecomwet laat providers eindelijk toe om het systeem te automatiseren. Ze kunnen de berichten van hun klanten nu monitoren met computeralgoritmes, zoals spamfilters dat al veel langer doen met uw e-mails. Aan de hand van bepaalde woorden of webadressen wordt ook gezocht naar patronen. Berichten die massaal verstuurd worden, komen zo sneller op de radar en?zullen?dus?niet?op uw telefoon terechtkomen.