De federale regering besliste eerder al het sociaal tarief uit te breiden en te verlengen. Bij de voorstelling van een nieuw rapport over de hoge energieprijzen in de Kamer, wees de CREG er dinsdag op dat begunstigden in augustus dankzij het sociaal tarief 80 procent minder betaalden voor hun aardgas dan de gemiddelde prijs en 52 procent minder voor hun elektriciteit.

De regulator beveelt de regering dan ook aan de tijdelijke toekenning van het sociaal tarief aan begunstigden van de verhoogde tegemoetkoming te behouden zo lang de prijzen niet tot op een aanvaardbaar niveau zijn gedaald. Bovendien pleit hij voor een nieuwe uitbreiding van het sociaal tarief en dat om de gezinnen die zich op de grens van het sociaal tarief bevinden, beter te beschermen.

'We moeten er wel op wijzen dat, indien de energieprijzen gedurende verscheidene jaren op een zeer hoog niveau zouden blijven, het niveau van de sociale tarieven geleidelijk zou stijgen en zo het niveau van de commerciële tarieven zou benaderen. Daarom zou het zinvol kunnen zijn nu reeds na te denken over een aangepaste berekeningsmethode die het mogelijk maakt deze sociale tarieven op lange termijn concurrerend en toch houdbaar voor de staatsbegroting te houden', aldus de CREG.

De federale regering besliste eerder al het sociaal tarief uit te breiden en te verlengen. Bij de voorstelling van een nieuw rapport over de hoge energieprijzen in de Kamer, wees de CREG er dinsdag op dat begunstigden in augustus dankzij het sociaal tarief 80 procent minder betaalden voor hun aardgas dan de gemiddelde prijs en 52 procent minder voor hun elektriciteit.De regulator beveelt de regering dan ook aan de tijdelijke toekenning van het sociaal tarief aan begunstigden van de verhoogde tegemoetkoming te behouden zo lang de prijzen niet tot op een aanvaardbaar niveau zijn gedaald. Bovendien pleit hij voor een nieuwe uitbreiding van het sociaal tarief en dat om de gezinnen die zich op de grens van het sociaal tarief bevinden, beter te beschermen.'We moeten er wel op wijzen dat, indien de energieprijzen gedurende verscheidene jaren op een zeer hoog niveau zouden blijven, het niveau van de sociale tarieven geleidelijk zou stijgen en zo het niveau van de commerciële tarieven zou benaderen. Daarom zou het zinvol kunnen zijn nu reeds na te denken over een aangepaste berekeningsmethode die het mogelijk maakt deze sociale tarieven op lange termijn concurrerend en toch houdbaar voor de staatsbegroting te houden', aldus de CREG.