De Droogtecommissie adviseert donderdag (vandaag) om alle bestaande maatregelen maximaal te behouden. Het gaat dan om het advies om het waterverbruik maximaal terug te dringen, en er geldt een captatieverbod voor onbevaarbare waterlopen. Aan verschillende sluizen worden schepen gegroepeerd versast en sinds maandag is de pleziervaart ook niet meer mogelijk op waterwegen met zeer weinig of geen beroepsvaart.

De VMM benadrukt dat er voor de komende weken zeker voldoende drinkwater beschikbaar is, maar dat het probleem zich vandaag voordoet bij de waterlopen. Zo heeft de regenval van afgelopen weekend ons wel wat extra tijd opgeleverd, maar wordt verwacht dat midden september het kritische peil bereikt wordt op het Albertkanaal. De Potter benadrukt ook dat het drinkwaterverbruik momenteel aan de lage kant blijft. Specifieke maatregelen voor particulieren zouden momenteel dan ook geen echte impact hebben op het totale volume. 'Het is niet omdat iemand zijn gazon niet sproeit dat er een druppel water meer in het Albertkanaal gaat komen', zegt hij.

De sectoren zijn momenteel in overleg om te bekijken welke risico's ze lopen wanneer het kritieke peil bereikt zou worden. Op basis daarvan worden volgende donderdag mogelijk wel strengere maatregelen aangekondigd. In haar communicatie noemt de Droogtecommissie maatregelen zelfs 'onafwendbaar' wanneer 'de verwachting op significante neerslag uitblijft' begin september. Het gaat dan om maatregelen als een verbod op waterverbruik voor niet-essentiële toepassingen door huishoudens, bedrijven en overheden en een verdere uitbreiding van het verbod op oppervlaktewateronttrekkingen. Op het Albertkanaal en het kanaal Gent-Terneuzen kunnen er vaarbeperkingen komen en een beperking van oppervlaktewateronttrekkingen voor de industie. Voor het Alberkanaal kan ook een verminderde inname opgelegd worden van oppervlaktewater als ruwwater voor drinkwaterproductie door Water-Link.

Landbouw

Hendrik Vandamme, de voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat, riep donderdag in De Ochtend de Droogtecommissie op om ook een signaal te geven aan de gewone bevolking, terwijl de landbouw al gevolgen ziet van de droogte. De landbouwers vragen dat niet-essentieel watergebruik stopt en dat het water gebruikt wordt waar het nodig is, bijvoorbeeld bij de voedselproductie. 'We vrezen dat die gaat stilvallen als er volgende week heel drastische maatregelen genomen worden.'

De Potter zegt de boeren te begrijpen. 'Het is niet leuk om te zien dat je in bepaalde streken de velden niet kan irrigeren, maar dat het golfterrein in de buurt wel nog mooi groen is', zegt hij.

De Droogtecommissie adviseert donderdag (vandaag) om alle bestaande maatregelen maximaal te behouden. Het gaat dan om het advies om het waterverbruik maximaal terug te dringen, en er geldt een captatieverbod voor onbevaarbare waterlopen. Aan verschillende sluizen worden schepen gegroepeerd versast en sinds maandag is de pleziervaart ook niet meer mogelijk op waterwegen met zeer weinig of geen beroepsvaart.De VMM benadrukt dat er voor de komende weken zeker voldoende drinkwater beschikbaar is, maar dat het probleem zich vandaag voordoet bij de waterlopen. Zo heeft de regenval van afgelopen weekend ons wel wat extra tijd opgeleverd, maar wordt verwacht dat midden september het kritische peil bereikt wordt op het Albertkanaal. De Potter benadrukt ook dat het drinkwaterverbruik momenteel aan de lage kant blijft. Specifieke maatregelen voor particulieren zouden momenteel dan ook geen echte impact hebben op het totale volume. 'Het is niet omdat iemand zijn gazon niet sproeit dat er een druppel water meer in het Albertkanaal gaat komen', zegt hij.De sectoren zijn momenteel in overleg om te bekijken welke risico's ze lopen wanneer het kritieke peil bereikt zou worden. Op basis daarvan worden volgende donderdag mogelijk wel strengere maatregelen aangekondigd. In haar communicatie noemt de Droogtecommissie maatregelen zelfs 'onafwendbaar' wanneer 'de verwachting op significante neerslag uitblijft' begin september. Het gaat dan om maatregelen als een verbod op waterverbruik voor niet-essentiële toepassingen door huishoudens, bedrijven en overheden en een verdere uitbreiding van het verbod op oppervlaktewateronttrekkingen. Op het Albertkanaal en het kanaal Gent-Terneuzen kunnen er vaarbeperkingen komen en een beperking van oppervlaktewateronttrekkingen voor de industie. Voor het Alberkanaal kan ook een verminderde inname opgelegd worden van oppervlaktewater als ruwwater voor drinkwaterproductie door Water-Link.Hendrik Vandamme, de voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat, riep donderdag in De Ochtend de Droogtecommissie op om ook een signaal te geven aan de gewone bevolking, terwijl de landbouw al gevolgen ziet van de droogte. De landbouwers vragen dat niet-essentieel watergebruik stopt en dat het water gebruikt wordt waar het nodig is, bijvoorbeeld bij de voedselproductie. 'We vrezen dat die gaat stilvallen als er volgende week heel drastische maatregelen genomen worden.'De Potter zegt de boeren te begrijpen. 'Het is niet leuk om te zien dat je in bepaalde streken de velden niet kan irrigeren, maar dat het golfterrein in de buurt wel nog mooi groen is', zegt hij.