In 2005 bestelde slechts 16 procent van de Vlamingen online, maar sindsdien stijgen de cijfers jaar na jaar. Het aandeel van de burgers dat eerder sporadisch online koopt, neemt tegelijkertijd af.

Het aandeel burgers dat in het voorbije jaar een onlineaankoop deed, varieert naar leeftijd, opleiding, gezinsinkomen en geslacht. Zo kopen 55- tot 74-jarigen minder vaak online dan de jongere leeftijdsgroepen. Online kopen neemt toe met het onderwijsniveau en met het inkomen. Mannen kopen ook vaker online dan vrouwen.

Vlamingen kopen vooral online bij Belgische verkopers (59 procent) en bij verkopers uit andere EU-landen (45 procent). Amper 9 procent van de online aankopen gebeurt bij een speler uit een niet-Europees land.

Vorig jaar kochten meer Vlamingen (77 procent) online dan Brusselaars (68 procent) en Walen (67 procent). Ook in vergelijking met de rest van Europa vinden meer Vlamingen de weg naar e-commerce. Gemiddeld shopt 64 procent van de Europeanen online.

In 2005 bestelde slechts 16 procent van de Vlamingen online, maar sindsdien stijgen de cijfers jaar na jaar. Het aandeel van de burgers dat eerder sporadisch online koopt, neemt tegelijkertijd af.Het aandeel burgers dat in het voorbije jaar een onlineaankoop deed, varieert naar leeftijd, opleiding, gezinsinkomen en geslacht. Zo kopen 55- tot 74-jarigen minder vaak online dan de jongere leeftijdsgroepen. Online kopen neemt toe met het onderwijsniveau en met het inkomen. Mannen kopen ook vaker online dan vrouwen.Vlamingen kopen vooral online bij Belgische verkopers (59 procent) en bij verkopers uit andere EU-landen (45 procent). Amper 9 procent van de online aankopen gebeurt bij een speler uit een niet-Europees land.Vorig jaar kochten meer Vlamingen (77 procent) online dan Brusselaars (68 procent) en Walen (67 procent). Ook in vergelijking met de rest van Europa vinden meer Vlamingen de weg naar e-commerce. Gemiddeld shopt 64 procent van de Europeanen online.