Net als in juni klokt de indicator van het consumentenvertrouwen in juli af op +8, meldt de Nationale Bank (NNB) donderdag. Dat is het hoogste peil sinds maart 2001.

De NBB-indicator die het consumentenvertrouwen in ons land peilt, steeg al in mei tot 4 van -6 in april. Ter vergelijking: in augustus 2020 was het vertrouwen van de Belgische consument gezakt tot -26.

Vergeleken met juni hebben de consumenten in juli van dit jaar opnieuw iets meer vertrouwen in de vooruitzichten op de arbeidsmarkt (van 13 tot 11 - een stijging wijst hier op een minder gunstige ontwikkeling en een daling op een gunstiger ontwikkeling). Wat de algemene economische situatie in België betreft, blijft het optimisme gehandhaafd op een hoog peil (19).

De consumenten zijn wel iets minder optimistisch over hun toekomstige financiële situatie (van 4 tot 2), meldt de Nationale Bank. De Belgische gezinnen maken zich bovendien weinig zorgen over hun spaarvermogen (van 23 tot 22).

NBB
© NBB
Net als in juni klokt de indicator van het consumentenvertrouwen in juli af op +8, meldt de Nationale Bank (NNB) donderdag. Dat is het hoogste peil sinds maart 2001. De NBB-indicator die het consumentenvertrouwen in ons land peilt, steeg al in mei tot 4 van -6 in april. Ter vergelijking: in augustus 2020 was het vertrouwen van de Belgische consument gezakt tot -26.Vergeleken met juni hebben de consumenten in juli van dit jaar opnieuw iets meer vertrouwen in de vooruitzichten op de arbeidsmarkt (van 13 tot 11 - een stijging wijst hier op een minder gunstige ontwikkeling en een daling op een gunstiger ontwikkeling). Wat de algemene economische situatie in België betreft, blijft het optimisme gehandhaafd op een hoog peil (19). De consumenten zijn wel iets minder optimistisch over hun toekomstige financiële situatie (van 4 tot 2), meldt de Nationale Bank. De Belgische gezinnen maken zich bovendien weinig zorgen over hun spaarvermogen (van 23 tot 22).