De indicator van het consumentenvertrouwen heeft zich, na zijn geleidelijke stijging van de voorgaande maanden, in februari gestabiliseerd. Die status-quo komt er, doordat de verwachtingen van de Belgische consument niet allemaal in dezelfde richting lopen. Al is er sinds enkele maanden sprake van een verbeterd consumentenvertrouwen, dan nog blijkt dat dit niet zomaar geldt voor alle onderzochte indicatoren. Op macro-economisch vlak noteerde men in vergelijking met vorige maand een ietwat afgenomen optimisme ten aanzien van de algemene economische vooruitzichten. De verwachtingen over de werkloosheid zijn, na ongewijzigd gebleven te zijn in januari, opnieuw wat verbeterd. Op persoonlijk vlak is het vertrouwen van de gezinnen aangaande hun financiële situatie in de komende twaalf maanden licht gestegen. Hun toekomstige spaarmogelijkheden hebben ze evenwel ietwat neerwaarts bijgesteld. (Belga)

De indicator van het consumentenvertrouwen heeft zich, na zijn geleidelijke stijging van de voorgaande maanden, in februari gestabiliseerd. Die status-quo komt er, doordat de verwachtingen van de Belgische consument niet allemaal in dezelfde richting lopen. Al is er sinds enkele maanden sprake van een verbeterd consumentenvertrouwen, dan nog blijkt dat dit niet zomaar geldt voor alle onderzochte indicatoren. Op macro-economisch vlak noteerde men in vergelijking met vorige maand een ietwat afgenomen optimisme ten aanzien van de algemene economische vooruitzichten. De verwachtingen over de werkloosheid zijn, na ongewijzigd gebleven te zijn in januari, opnieuw wat verbeterd. Op persoonlijk vlak is het vertrouwen van de gezinnen aangaande hun financiële situatie in de komende twaalf maanden licht gestegen. Hun toekomstige spaarmogelijkheden hebben ze evenwel ietwat neerwaarts bijgesteld. (Belga)